Archiv měsíce:: Říjen 2018

ZŠ Brněnská: Soukromé kšefty s městským majetkem Jihlavy

Pražská firma Scio.cz počítá v roce 2019 s otevřením soukromé školy ZŠ Brněnská v prostorách bývalého DDM. Po dokončení rekonstrukce nemá město Jihlava pro budovu žádné využití.  Soukromá pražská škola zveřejnila elektronický dokument s názvem rekonstrukce_ZS_Brnenska_podpora_mesta_2019 .  

Zkouška zastupitelů jako řádných hospodářů: Jihlava nesmí vydělat, jinak vrací dotaci

Zastupitelé Statutárního města Jihlavy projdou zatěžkávací zkouškou řádných hospodářů: budovu bývalého Domova dětí a mládeže v Brněnské ulici nesmí pronajmout za cenu obvyklou. V takovém případě by město Jihlava vygenerovalo zisk v dotovaném projektu rekonstrukce DDM a

Pracovní skupina zastupitele Škarky (Forum) navrhuje otevřít sociální bydlení neziskovkám

Statutární město Jihlava v současné době vlastní 788 bytů, z toho 351 bytů v bytových domech ve vlastnictví města, 101 bytů v privatizovaných domech a 336 bytů v domech s pečovatelskou službou.  Z celkového počtu bytů ve vlastnictví města Jihlavy je vyčleněno 20 jako

(FOTO) Místo omluvy reaguje městský zpravodaj osobním útokem na kritiku

Městský zpravodaj Velkomeziříčsko nedokázal v den vydání tištěného zpravodaje zveřejnit aktuální číslo v elektronickém formátu pro všechny čtenáře. Místo omluvy a rychlé nápravy se objevila ze strany redakce kritika toho, kdo se odvážil poukázat na nedostatky v

Škarkova pracovní skupina chce uvolnit městské byty pro dlužníky bez trvalého pobytu

Pracovní skupina pro sociální bydlení navrhuje revizi pravidel pro přidělování mětských bytů zvláštního určení pro pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. Změnit by se měla pravidla v oblasti podmínky trvalého bydliště na prokazatelný dlouhodobý pobyt ve městě.

Pracovní komise Magistrátu plánuje plošný nákup sociálních bytů v zástavbě města

Pracovní komise Magistrátu města Jihlavy pro sociální bydlení zřízené na podnět zastupitelky Karolíny Koubové (Forum Jihlava) plánuje plošný nákup sociálních bytů v současné bytové zástavbě. S tím souvisí vytvoření záměru, respektive projektu, harmonogramu realizace, vytvoření bytového fondu,
Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna