Běhounek (ČSSD): pracovní vztahy mezi odboráři a dopravci nejsou v pravomoci hejtmana

Mezi vedením odboráři a vedením Kraje Vysočina došlo k vyhrocení situace ohledně vládou přislíbeného navýšení mezd řidičům.

„Na rozdíl od krajů, které se velmi rychle a vstřícně vyrovnaly se závazkem na zvýšení finančních prostředků na nárůst mezd, existují kraje, které to z různých důvodů nedokážou nebo to nechtějí řešit – jedná se o Ústecký, Pardubický kraj, Vysočinu a Jihomoravský kraj,“ prohlásil Pomajbík.

Na výrok odboráře Pomajbíka zareagoval osobním prohlášením hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek:

Běhounek„Jako hejtman Kraje Vysočina jsem byl osobně přítomen několika jednáním na vládě i na Ministerstvu práce a sociálních věcí,  při projednání navýšení rozpočtu dopravcům o vládou stanová procenta následně v radě kraje i při schvalování v krajském zastupitelstvu. V tuto chvíli už mají všichni smluvní dopravci na Vysočině k dispozici dodatky smluv, ve kterých jim nabízíme navýšení plateb o jimi navržených 34,9 miliónů korun. Pak nerozumím obsahu sdělení Luboše Pomajbíka. Kraj Vysočina do poslední koruny rozpočítal mezi dopravce vše, co mají z rozhodnutí vlády slíbeno a co bylo schváleno. Rovné a nekonfliktní pracovně právní vztahy mezi dopravci a řidiči už nejsou v pravomoci hejtmana. Pokud odbory nejsou spokojeny s postupem zaměstnavatelů, pak je nespravedlivé hledat chybu u krajů a je na nich, co si s dopravci vyjednají.

Tato situace, kterou vyvolala nepřiměřená, nepodložená a realitě na Vysočině vzdálená prohlášení předáků odborového svazu dopravy, si musím brát osobně, neboť kraj a jeho zastupitelstvo k řešení situace přistupovaly maximálně velkoryse až na hranici možného. Pokud odborový svaz řeší problém s vyplacením navýšených mezd, pak jej musí řešit se zaměstnavateli a nesvalovat vinu na kraje. My jsme svou část „dohody“ bez možnosti do ní zasáhnout velmi výrazně naplnili.

Mimochodem, jako malého mě rodiče učili, že když mi někdo pomůže nebo mi něco dá,  mám poděkovat. Nic to nestojí a je to slušné. Kraj Vysočina pošle dopravcům na mzdy řidičů téměř 35 milionů korun, odpovědí odborového svazu dopravy je veřejné pranýřování za „problémovost“. Děkujeme.“

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna