Bez vyvlastňování! Novostavba obchvatu Velkého Beranova má vydané územní rozhodnutí

Jihlavský stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění obchvatu Velkého Beranova. Kraj Vysočina vyřešil umístění obchvatu s vlastníky dotčených pozemků  odkupem jejich pozemků, nebylo nutné přikročit k vyvlastňování

Stavební úřad města Jihlavy s ohledem na kladné projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a kladná stanoviska dotčených orgánů i postupující převody pozemků na žadatele určil účastníky dle dotčených a sousedních pozemků, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a dalším logickým návaznostem, aby tak umožnil vlastníkům těchto přilehlých nemovitostí zúčastnit se řízení a případně v něm uplatnit svá práva.

Uskutečněním stavby obchvatu Velkého Beranova nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba zahrnuje i úpravu silnice ze směru Žďár nad Sázavou-Rytířsko, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice Dl a napojení na silnici do Velkého Beranova i samostatného obchvatu do Jihlavy je řešeno okružní křižovatkou. Nově je řešeno i napojení obce Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka. Stavba obsahuje pět nových mostních objektů, protihlukovou stěnu a přemístění tří autobusových zastávek MHD.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna