Čajánek z úzkokolejky: Tři schůzky s Hylišem nás dostali dál, než dva roky jednání s Jouklem!

AKTUALIZOVÁNO Radní Kraje Vysočina mají na stole  novou variantu smlouvy pro zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 Jindřichův Hradec-Obrataň. Současně s variantou z května letošního roku tyto varianty řeší úhradu prokazatelné ztráty provozu úzkokolejky z veřejných prostředků Kraje Vysočina. Na uzavření letošního dodatku zbývá posledních zhruba třicet dnů. „Za tři schůzky s panem radním Hylišem jsme se dostali dál než za dva roky jednání s Ing. Jouklem,“ prohlásil ředitel úzkokolejky Boris Čajánek.

Statutární ředitel úzkokolejky Boris Čajánek

„Rada se musí rozhodnout, zda chce zachovat úzkokolejku a ukončit soudní spory.  Varianta a) znamená, že setrváme na svých stanoviscích, tedy rada na svém rozhodnutí z května a JHMD na nahrazení projevu vůle rozhodnutím Ministerstva vnitra varianta b) pro nás znamená, že rada je schopna přehodnotit rozhodnutí předcházející rady z května a chce skutečně učinit reálné kroky pro zachování úzkokolejky,“ řekl Občasníku Čajánek.

Nový návrh úzkokolejky (varianta  b)  je ale podle prvních informací Občasníku pro Kraj Vysočina neakceptovatelný. Při jeho akceptaci by došlo k úhradě v rozporu s rozhodnutím ministerstva vnitra ze dne 14. 12. 2015 a v rozporu s  uzavřenou smlouvou (úhrada v maximální výši dle čl. V. odst. 2 smlouvy).

„Radě Kraje Vysočina budu doporučovat novou variantu b), kterou jsme vypracovali společně s úzkokolejkou. Rada Kraje Vysočina se může rozhodnout pro jinou variantu,“ řekl radní Kraje Vysočina pro dopravu Jan Hyliš.

Problematika dalšího financování úzkokolejky zajímá i další politické strany.

„Otázka provozu úzkokolejky se netýká jen parametrů veřejné obslužnosti a dopravy. Je to bezpochyby unikátní dílo s více než stoletou tradicí, již je podle mého názoru správné a odpovědné udržovat. Úzkokolejka je zároveň ojedinělým turistickým cílem a ukázkou řemeslné zručnosti našich předků. Takové památky je třeba udržovat v chodu,“ prohlásil lídr vysočinské ODS Zdeněk Geist.

Čajánek:Musíme se dohodnout do konce listopadu
Rada Kraje Vysočina bude posuzovat dodatek na letošní rok i s nesouladem  částek v návrhu smlouvy “z dílny kraje”, což je jistě jen úřednické opomenutí v provázanosti článku I. a článku V. odst. 2 smlouvy.
„Jedno je ale jisté, do 30.11.2016 se musíme s krajem dohodnout. Jinak totiž kraji propadnou peníze, které může čerpat z Ministerstva dopravy v rámci tak zvaného Memoranda. Pokud má kraj možnost čerpat 899.018,- Kč, bylo by škoda, aby je nečerpal.  Reálně jsou to totiž peníze, určené pouze pro regionální železniční dopravu. Pokud kraj tyto peníze nevyčerpá, neznamená to ještě, že je nemusí JHMD zaplatit. Ale to už by musel z vlastního rozpočtu,“ vysvětlil Čajánek.
Uzavřením navrženého dodatku pod bodem b) se Kraj podle ředitele dráhy Čajánka vyhne porušení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod. Neplacením odpisů dochází  k porušení podmínek nejen této smlouvy, ale i  podmínek Notifikace Státní podpory na pořízení a obnovu železničních vozidel, schválených v Bruselu. Současně kraj  neplacením záloh a odpisů ohrožuje finanční stabilitu dopravce.
„Jsme jediný dopravce v Čechách který poskytuje dopravu jako veřejnou službu bez záloh. Je to ostudné a doufám, že to podpisem dodatku skončí. Pan radní Hyliš mi slíbil, že tento návrh podpoří. Tak mám aspoň jeden hlas. Zatím, ale věřím, že jich bude víc,“ dodal Čajánek.

Podrobnosti zjišťujeme.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna