Část zabaveného majetku premonstrátů je mimo režim církevních restitucí

Restituce církevního majetku se netýkají majetku převedeného státem na obce. Dokončením majetkového převodu v roce 2007 Jihlava získala rozsáhlé lesy kláštera premonstrátů v Nové Říši na Jihlavsku. Komunistický režim je klášteru zabavil krátce po převratu v roce 1948.

Klášter Nová Říše

Dějiny Kanonie premonstrátů v Nové Říši na Jihlavsku se začaly psát roku 1211. Zakladatelem byl maršál Markvard z Hrádku se svou chotí Vojslavou.
Dnes v klášteře žije komunita sedmi bratří, kromě chodu kláštera a řeholních povinností konají duchovní správu v osmi okolních farnostech.

Pod premonstrátský klášter patřil i Velkostatek Nová Říše, k němuž pozemky přináležely i polní a lesní pozemky. Tento velkostatek byl dne 18. 9. 1948 odevzdán do správy podniku Státní lesy a statky, a to jako majetek sl. státu, a že pouze pozemky v předávacím protokole výslovně označené Státní lesy převzaly toliko do správy s tím, že „přicházejí jako příděl obcím“ a že jednotlivým přídělcům byl takto spravovaný majetek odevzdán podle zápisu sepsaného dne 30. 6. 1950.

Přidělení majetku jednotlivým obcím včetně Jihlavy se v padesátých letech stalo úřední fikcí s retroaktivní platností.

Zákon 114/2000 se vypořádal právě s podobnými spornými případy jako byl převod církevního majetku řádu premonstrátů na město Jihlavu se zpětnou platností.

Statutární město Jihlava j přesvědčeno, že pozemky bývalého církevního velkostatku na něj přešly až dnem 1. 7. 2000 podle Zákona o převodu majetkových práv státu na obce, neboť byly v majetku České republiky a právo hospodaření k nim náleželo Lesům České republiky, s. p.

Nejvyšší soud pak na základě dovolání Jihlavy zaujal stanovisko, že pro akt věcně vadný nebo nezákonný platí presumpce jeho správnosti. Nejde-li tedy o nicotný správní akt (paakt), platí i v případě věcné vadnosti i nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu.

Jinými slovy: I když Jihlava získala církevní lesy dokončením přídělu započatého necelý měsíc po komunistickém převratu, tak správnost provedení tohoto přídělu nepřísluší zkoumat Nejvyššímu soudu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu pak musí respektovat Okresní soud Jihlava, který bude znovu projednávat žalobu Kanonie premonstrátu proti České republice a městu Jihlava na navrácení majetku podle Zákona o církevních restitucích.

Šance církevního řádu prokázat, že skutečným vlastníkem byla Česká republika je ovšem malá.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna