Vodárenství Archiv

(FOTO) Když Forum Jihlava splní předvolební sliby, může získat Nobelovu cenu

Uskupení Forum Jihlava vedené zastupiteli Karolínou Koubovou a Miroslavem Tomancem zveřejnilo nový předvolební slib voličům: „Máme veškeré informace a známe nástroje, jako snížit cenu vody na průměr v zemi, o 20 Kč za kubík méně, což by

(FOTO) Válka provozovatelů: Zamkl čerpací stanice bývalý provozovatel na pokyn policie?

Válka o provozování stok a kanalizací v Lukách nad Jihlavou pokračuje. Na čtyřech přečerpávacích stanicích se večer po převzetí provozování objevily nové zámky, ke kterým ale nemá městys Luka nad Jihlavou klíče. Údajně uzamkl přečerpávací stanice bývalý

(VIDEO) Válka provozovatelů o čistírnu v Lukách nad Jihlavou: zasahovala i policie!

Úporný boj o provozování vodovodů a kanalizací se ze soudních síní přenesl do reálného světa. Městys Luka nad Jihlavou převzal objekt čistírny odpadních vod, vyměnil zámky a fakticky dosadil do objektu zástupce své provozní společnosti Vodovody a

(FOTO) Vodaři omezují výkon vlastnických práv Luk nad Jihlavou na místní čistírně odpadních vod

Vlastnictví majetku zavazuje vlastníka k řádné péči o majetek.  U vlastnictví objektů měst a obcí, které slouží většímu počtu lidí to platí dvojnásob. Ovšem ve vodárenství na Jihlavsku dochází až k absurdním situacím. Když chce starosta Luk

Kraj Vysočina vyzval VaK Loucko k provozování, zájem o veřejnou službu má i VAS a.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina vyzval firmu Vodovody a kanalizace (VaK) Loucko k neprodlenému provozování místní kanalizace v Lukách nad Jihlavou. Stoprocentním vlastníkem firmy je městys Luka nad Jihlavou. Od 28. 6. 2018 už  předmětné kanalizace v Lukách nad

VÍME PRVNÍ: Ministerstvo vnitra potvrdilo vodárenské rozhodnutí Kraje Vysočina, VAS a.s. končí v Lukách nad Jihlavou

V Lukách nad Jihlavou končí éra provozování kanalizace Vodárenskou akciovou společností, začíná éra provozování kanalizace městskou společností Vodovody a kanalizace Loucko.  Povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury bylo vydáno na linii kanalizačních řadů, které jsou ve vlastnictví městyse
Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna