Vodárenství Archiv

Luka nad Jihlavou uložily povinnost veřejné služby při správě obecní kanalizace

Mimořádná a ojedinělá situace! Městys Luka nad Jihlavou použil podle informací Občasníku nouzový úřední postup a nařídil provozování části místní kanalizace soukromé společnosti se závazkem veřejné služby. „Na dvanáct měsíců bude provozovatelem společnost Vak Vysočina, má všechny

(FOTO) Časový harmonogram neuskutečněného výběru správce vodovodů v Pelhřimově

Město Pelhřimov připravovalo veřejnou zakázku na provozování městských vodovodů už před třemi lety. Serveru Občasník se podařilo získat i časový harmonogram průběhu veřejné zakázky. Za „právní rozumy“ měla radnice zaplatit půlmilionu korun. K realizaci veřejné zakázky nikdy

(DOKUMENT) Pelhřimovský nákup „vodárenského rozumu“ za půl milionu

Pelhřimovská radnice už v roce 2014 zadala zpracování odborného posudku na budoucí provozování městských vodovodů. „Nákup rozumu“ vyšel na půl milionu. Vyplývá to z dokumentu, který se podařilo získat serveru Občasník. Poradenskou zakázku získala pražská firma Vodohospodářský

Pelhřimovský vodovod je jako cedník, s vysokými ztrátami vody radní počítají

Pelhřimovská radnice plánuje samostatné provozování místního vodovodu. Samotný vodovod je ale v katastrofálním stavu, což lze vyčíst z rozhodnutí o půlmilionové pokutě. „Dlouhodobě obvyklá ztrátovost se s vyloučením zcela abnormální hodnoty r. 2011, pohybovala v rozmezí cca

(DOKUMENT) Radní Pelhřimova přehodili odpovědnost za půlmilionovou pokutu na svého dodavatele vody

Serveru Občasník se podařilo získat dokument, který popisuje jednání radních po obdržení rozhodnutí o uložení půlmilionové pokuty za chybný výpočet vodného pro obyvatelstvo. Z dokumentu je patrná politická snaha vedení města o přenesení odpovědnosti radních města na

(DOKUMENT) Půlmilionový flastr pro Pelhřimov za předražení vody obyvatelům města

R O Z H O D N U T Í Specializovaný finanční úřadu jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna