Cenový souhrn návrhů HC Logic přestavby zimáku pro vedení města Jihlavy

Rekapitulace investičních nákladů jednotlivých variant

Varianta A

68 mil. Kč bez DPH

Tato varianta zahrnuje pouze nezbytné práce, které prodlouží životnost HZS a umožní jeho využívání o cca 7 – 10 let.

Varianta B 466 mil. Kč bez DPH

Je studie Ing. Arch. Buchty a Ing. Žáka zpracovaná v září 2016. Rekonstrukce HZS spočívá v úplné demolici stávajícího HZS s výjimkou nosné konstrukce podélných tribun a vybudování nových kapacit pro diváky a sportovce. Parametry nové haly jsou takové, že splňují požadavky na multifunkční využití (lední hokej, míčové sporty, kulturní akce atd.). Neumožňuje ale přímý příjezd návěsů na ledovou plochu.

Hala je navržena pro cca 5000 diváků se slušným zázemím (gastronomické zázemí, sociální zařízení apod.). Pro sportovce jsou navrženy kapacitní šatny včetně nezbytného zázemí. Nově navržená hala splňuje licenční řád extraligy ledního hokeje. Studie neobsahuje řešení jakéhokoli parkování v objektu HZS. Celý areál (malá hala a HZS) má v této variantě pouhých 70 parkovacích stání. Návrh nepředpokládá vybudování komerčních ploch.

 

Varianta C

Varianta navržená firmou HC Logic zahrnuje velký zimní stadion s malým komerčním objektem (podrobnosti zde)

multifunkční hala: 458 mil. Kč bez DPH komerční objekt: 20 mil. Kč bez DPH celkem: 478 mil. Kč bez DPH

Varianta D

Varianta navržená firmou HC Logic zahrmuje přestavbu na malý zimák s velkým komerčním objektem (podrobnosti zde)

multifunkční hala: 381,5 mil. Kč bez DPH komerční objekt: 54,5 mil. Kč bez DPH celkem: 436 mil. Kč bez DPH

Varianta E

Varianta E je studie Ing. Arch. Buchty zpracovaná v říjnu 2015. Tato varianta předpokládá výstavbu HMA na volném pozemku v dosahu dopravní obslužnosti s možností napojení na inženýrské sítě.

Minimální plocha pozemku pro realizaci tohoto záměru je 2,5 – 3,0 ha. Tento záměr zahrnuje výstavbu multifunkční haly pro 5000 sedících diváků, tréninkovou halu o velikosti 60 x 30 m (kluziště) s hledištěm pro 800 diváků, dále výstavbu hotelu garni6 pro 60 hostů (30 dvoulůžkových pokojů) a výstavbu parkovacího domu pro min. 700 osobních aut a pro 6 autobusů.

Novostavba bude splňovat požadavky licenčního řádu extraligy ledního hokeje

multifunkční hala: 607 mil. Kč bez DPH tréninková hala: 128 mil. Kč bez DPH hotel garni: 86 mil. Kč bez DPH parkovací dům: 140 mil. Kč bez DPH celkem: 961 mil. Kč bez DPH

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna