Cenzura v Třebíči: Mluvčí města dostala pravomoc regulovat politickou reklamu

Cenzura projevu je nepřípustná, regulace je povolena? Radní v Třebíči pověřili tiskovou mluvčí města Irini Martakidisovou zajištěním kontroly a regulace politické reklamy v komunikačních kanálech města.

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze podle Listiny základních práv a svobod omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Každý má podle Listiny základních práv a svobod i právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Je věcí Kraje Vysočina i Ministerstva vnitra jakož i dalších státních orgánů České republiky posoudit soulad rozhodnutí radních města Třebíč s Ústavou České republiky a rozhodnout o souladu regulace politické reklamy se svobodou projevu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna