Červnový střet o zimní stadion: co rozhodla pracovní skupina zastupitelů?

AKTUALIZOVÁNO Na červnovém jednání Zastupitelstva města Jihlavy se střetl „návrh pracovní skupiny zastupitelů“ s protinávrhem „koaličních architektů“ Beke a Laštovičky. Odůvodnění obou návrhů je určitým vysvědčením pro práci pracovní skupiny. Na jednáních pracovní skupiny zazněly pozoruhodné myšlenky, například komunistický zastupitel Doležal prohlásil hokejový stadion za stodolu (více zde).

SHODA nebo NESHODA?

Oba návrhy rozdílně formulují většinovou shodu pracovní skupiny zastupitelů ve zdůvodnění svých návrhů dalšího postupu pro Zastupitelstvo města. „Po porovnání všech rizik a variant se pracovní skupina většinově shodla na následujícím postupu (a následuje popis dalšího postupu),“ stojí ve zdůvodnění návrhu pracovní skupiny. Jinak popisuje situaci návrh koaličních architektů:

„Pracovní skupina pro řešení rekonstrukce Horáckého zimního stadionu se v průběhu uplynulých měsíců většinově neshodla na postupu. Většinová shoda nebyla deklarována žádným hlasováním ani rozhodnutím. Postup na rekonstrukci HZS dle varianty ing. Žák, ing. arch. Buchta není průkazně většinově podporován,“ stojí ve zdůvodnění protinávrhu koaličních architektů.

zimák

Do jednání zastupitelstva vstoupily emoce. O opoziční zastupitele zangažované v pracovní skupině se pokoušel infarkt. Náměstek primátora Jaromír Kalina se v Občasníku ohradil proti zatahování emocí na jednání Zastupitelstva města (více zde), podle náměstka Výborného rozhodl způsob prezentace návrhu architektů na jednání zastupitelstva (více zde).

Radní Beke: není to dobrý signál do budoucnosti Jihlavy“
Velmi mne mrzí, že převážil populismus nad odborným přístupem k řešení takovéto významné veřejné stavby. Není to do budoucna pro občany Jihlavy dobrý signál. Znamená to totiž, že město nejde příkladem ostatním. Říkáme, že stavební povolení je jen cár papíru. Říkáme, že není potřeba stavby navrhovat s úctou k okolí a respektu práv druhých. Říkáme, že není potřeba efektivně nakládat s veřejnými prostředky,“ sdělil Občasníku radní David Beke (ODS).

Někdy na konci léta se dají tušit další politické problémy kolem plánování rekonstrukce zimního stadionu.

Architekti Buchta a Žák by měli předložit pracovní skupině zastupitelů a následně Radě města svou architektonickou studii na kterou dostali od červnového Zastupitelé částku dvou set padesáti tisíc korun. Dostane vypracovaná studie zelenou a pustí jihlavští politici plánování rekonstrukce zimního stadionu do další fáze? To je zatím ve hvězdách i když hokejoví příznivci očekávají automatickou politickou podporu čehokoliv vytvořeného ve formě projektové studie projektanty Žákem a Buchtou.

U radních Kaliny a Beke se  po červnovém zastupitelstvu dají tušit výhrady ke zvolené variantě modernizace zimního stadionu. U zastupitele Laštovičky zřejmě také.

Na podzim už bude Rada města rozhodovat (a Zastupitelstvo schvalovat) uvolnění částky přes dva a půl milionu korun na dokumentaci změny stavby zimního stadionu.

Prohlášení zastupitele Dana Mayera (ANO) ze dne 27.6.2016:

V reakci na článek „červnový střet o zimní stadion“ na webu www.obcasnik.eu bych chtěl říci toto:
Daniel Mayer1) není pravda, že se pracovní skupina svolaná panem náměstkem Výborným na ničem neshodla. Naopak souhlaséme s tvrzením pana Výborneho, který tvrdí, že navržený bod do zastupitelstva (tedy pokračovat dále v rozpracováváni varianty Žák&Buchta) odráží konsensus ke kterému pracovní slupina došla!!! To, že se tento bod, na rozdíl od návrhu pana zastupitele Laštovičky, schválil budiž odrazem tohoto konsensu!
2) přijde nám smutné, že pan náměstek Kalina prosazuje řešení, které bohužel žádným řešením není. Rovněž nás mrzí, že zpochybňuje naše zkušenosti a znalosti z investičního plánovaní. My na rozdíl od něj nezpochybňujeme jeho znalosti a erudici. Je to asi podobné, jako bychom si my bez zkušeností a znalostí troufli uvařit dobrého jihlavského Ježka – výsledek by zřejmě za moc nestál. Proč zde panuje tento despekt ze strany kolegy Kaliny upřímně nechápeme. Svého času jsme za naše hnutí vydali k problematice Zimniho stadionu tiskovou zprávu – uveřejněná rovněž na Občasníku – doporučuji k přečtení…
nechápu míru pomýlení pana radního Bekeho – proč nebrojil za architektonickou soutěž před 9 lety, když jeho ODSka připravovala koncept rekonstrukce a nového Zimáčku v centru města??? Proč s tím přichází nyní po 10-ti letech? Co dělal celou tu dobu???
Architektonická soutěž je v tuto chvíli naprostý nonsence se ztrátou 30 ti milionů Kč na konci po min 4 letech bez získaného stavebního povolení.
To je zřejmě optimální řešení podle pánů architektů…
Dan Mayer

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna