Dobrovolné konání dobra ve prospěch dětí budiž všeobecně podporováno

Každý, kdo koná nad rámec svých povinností veřejné blaho ve prospěch dětí, měl by požívat vážnosti a veřejné ochrany místních zastupitelů. I s veřejným poděkováním ve formě děkovného proslovu starosty na jednání zastupitelstva. Vedení mládeže sportem ku zdraví je nejlepší preventivní program proti nárůstu lumpáren a drobné kriminality. Když mládež sportuje, nemá čas na vymýšlení lumpáren.

Konání dobra ve prospěch dětí je totiž konání dobra ve prospěch všech bez rozdílu.

Starosta města by měl mít viditelný osobní zájem na fungování dětských spolků ve městě ku spokojenosti všech občanů města.

Opozice ostřížím zrakem sleduje, jestli radní konají, co konat mají.

Úředníci města si nemohou dovolit omezovat nebo likvidovat práci dobrovolných cvičitelů vymýšlením reorganizací, které bez schválení kohokoliv rovnou provedou. Provádět zásadní změny bez vědomí radních může mít pro úředníka jediný důsledek. Rada města předvede schopnost vládnutí.

Když tohle všechno funguje, jsou spokojení naprosto všichni: děti mají aerobic pod vedením cvičitelky, starostovi roste popularita do oblak, opozice nemá co kritizovat na jednání zastupitelstva. Diskuse na zastupitelstvu jsou krátké, nebo žádné.

Nebo jde nedělat vůbec nic a být se všemi zadobře. Jen všichni rychle vycítí slabost mocných radních začnou si vládnout „na svém a po svém“. Slabost mocných se projeví nárůstem nespokojenosti voličů. Koalice začne nervózně sledovat zbývající čas do voleb, hlas opozice začne sílit.

Konání dobra ve prospěch dětí si zaslouží podporu vždy a všude. Od koalice i od opozice. Kdo dobro koná, stane se populárním. Kdo se stane populárním, začne ohrožovat úředníky. A objeví se pokus o pracovně-právní likvidaci dobra jako v Počátkách.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna