(DOKUMENT) Červnové prohlášení většiny velkomeziříčských zastupitelů

Velké MeziříčíŽe je potřeba naše Náměstí rekonstruovat, na tom se asi všichni shodneme. Otázkou je jak? Když jsme rozhodovali, jak se k této rekonstrukci postavit, bylo nám sděleno, že návrh arch. Kokeše zpracovaný za předchozího zastupitelstva je nevyhovující a že nová architektonická soutěž je ten nejlepší způsob. Budoucí podobu náměstí nám nakreslí odborníci, kteří tomu rozumějí a tak díky ní můžeme získat několik desítek kvalitních studií. A porota složená z dalších kvalifikovaných odborníků vybere řešení, to nejlepší z nejlepších.

Není to sice levná varianta, ale proč by o podobě náměstí mělo rozhodovat 23 zastupitelů, kteří na to nemají kvalifikaci? Nebo nějaká komise zastupiteli sestavená? Kdo v ní bude? A proč zrovna ten? Vždyť rekonstrukce náměstí není akce na 10, ale spíše na 100 let.

Architektonickou soutěž i peníze ve výši 700 tis. Kč na její realizaci jsme schválili, souhlasili s navrženou porotou, ve které hlavní slovo měli známí architekti a formulovali zadávací podmínky – co chceme, aby bylo do návrhu zakomponované. A soutěž mohla začít.

Návrhy se sešly, i když ne tolik, kolik bylo očekáváno. Sešla se i komise, aby podle svých odborných znalostí vybrala pro naše náměstí to pravé řešení. A jak vybrala, jsme si mohli všichni prohlédnout na výstavě v Jupiter clubu na podzim loňského roku.

Polemizovat o tom, zda se nám tato studie líbí či nikoliv, můžeme dlouho. Pravděpodobně ale těžko najdeme dva stejné názory. Podstatné je, že neakceptovala některé zadávací podmínky a už při hodnocení komise i účastníci soutěže věděli, že dopravu nebude možné realizovat navrženým způsobem – kruhová křižovatka na Třebíčské a její velikost neumožňuje napojení z ulice Radnická.

Sporná je doprava vedená kolem Kotvičky a základní školy do ulice Komenského.

Napadá nás v této souvislosti několik otázek.

Proč tedy byla tato studie vybrána? Kde jsou řešeny parkovací plochy, podoba a umístění pódia či stánků, vánočního stromu či napojení parkoviště za řekou v bývalém Svitu, které bylo požadováno v podmínkách zadání soutěže? Proč byla doprava řešena takto, když je to technicky neproveditelné?

A hlavně, kdo tyto věci bude řešit? To se opět sejde 23 zastupitelů a budou se dohadovat, jak má náměstí vypadat? Bude vytvořena nějaká komise, aby rozhodla?

Vždyť to byl přece důvod, proč jsme architektonickou soutěž vyhlásili. Aby nám nabídla řešení na slovo vzatých odborníků, jak by mělo naše náměstí v budoucnosti vypadat.

Proto jsme vyzvali dopisem starostu, aby smlouvu za 4,3 mil. Kč na projekt dle vítězného návrhu nepodepisoval a na posledním zastupitelstvu jsme požádali o setkání s vítězem soutěže arch. Davidem Mikuláškem. Chtěli bychom, aby nám autor svůj návrh představil a odpověděl na otázky týkající se života a chodu našeho centra. Toto setkání se uskuteční na jednání zastupitelstva dne 13. 6. 2017, kam jste všichni srdečně zváni.

Pavel Blažek

Jiřina Jurdová

Pavla Kamanová

Jiří Kaše

František Komínek

Stanislav Kratochvil

Karel Lancman

Vilém Lavický

Svatopluk Pokorný

Vít Ráček

Marie Ripperová

Stanislav Rosa

Petr Vrána

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna