(DOKUMENT) Dopis advokáta Šianského pro Judr. Ondruše

Prosím o uveřejnění mého dopisu JUDr. Ondrušovi, advokátovi na občasník.eu, a to jako reakce na vyjádření advokátní kanceláře JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář, s. r. o. k tiskovému vyjádření města Jihlava, také uveřejněného na Občasník.eu:

Vážený pane doktore, milý Radku.

K tvému veřejnému prohlášení o tom, že se ty, resp. tvá kancelář, distancujete od „kritizovaného postupu“ Mgr. Šianského, který měl podle prohlášení vedení Statutárního města Jihlava navrhnout Mgr. Petru Laštovičkovi, Ing. Jaromírovi Kalinovi a Ing. Jiřímu Benáčkovi převzetí zastoupení města přímo mnou a ukončení spolupráce města s advokátní kanceláří Ondruš, uvádím následující.

Zdrojem nepravdivé informace o tomto mém údajném jednání je evidentně a výhradně jedna osoba, a to Mgr. Petr Laštovička.

Z mně neznámého důvodu nejen uvádí nepravdu, ale tuto nepravdu zřejmě i dále stupňuje. Ve veřejných prostředcích jsem se dočetl prohlášení primátorky Statutárního města Jihlava o tom, že „Pan náměstek (Petr Laštovička) tam byl požádán, aby nás přesvědčil o tom, abychom odstoupili od advokátní kanceláře Ondruš a předali to panu Šianskému.“

Považuji za nesprávné a nekolegiální, abys přijal nepravdivé tvrzení o mé osobě, veřejně se od něj distancoval, a tak ho dále veřejně šířil, bez toho, že bys se mne byť jen zeptal, zda je tvrzení pravdivé, popř. co se skutečně stalo.

Tato tvoje neochota alespoň se mne zeptat a naprostá důvěra v pravdivost prohlášení vedení města ostře kontrastuje s tím, jak jsi se veřejně ohradil proti nepravdivosti veřejného prohlášení primátorky Statutárního města Jihlava, která prohlásila, že „S advokátní kanceláří Ondruš jsme už uplynulého půl roku řešili několikrát, že Jihlavu bude zastupovat někdo jiný. Takže to není blesk z čistého nebe. I oni jako advokátní kancelář řešili, že z toho odstoupí“.

Tato tvoje neochota alespoň se mne zeptat a naprostá důvěra v pravdivost prohlášení vedení města ostře kontrastuje s tvými analytickými schopnostmi vyhodnotit zjevný rozpor mezi jednotlivými veřejnými (!) prohlášeními vedení města, že

„rozhodnutí vedení města změnit právní zastoupení bylo až důsledkem zmíněné schůzky a jednání Miroslava Šianského na této schůzce“ na straně jedné, a na straně druhé že

„Smlouva byla vypovězena na základě plánované změny strategie vedení soudního sporu“ a také že

primátorka Koubová řekla členům městské organizace KDU-ČSL, že o výměně advokátů se začalo jednat již v měsíci únoru 2019, nakonec i s faktem, že

z důvodu nesouhlasu s ukončením smlouvy s tvou kanceláří odstoupil právě náměstek Jaromír Kalina, který podle náměstka Petra Laštovičky griloval u Benáčků proti tobě, a měl by tak být s ukončením spolupráce s tebou spokojen nejvíce.

Za této situace tě laskavě vyzývám, abys do budoucna upustil od odsuzujících prohlášení k mému údajnému návrhu napřevzetí zastoupení města přímo mnou a ukončení spolupráce města Jihlava s tvou advokátní kanceláří, a abys zamezil dalšímu veřejnému šíření těch prohlášení, které jsi již učinil.

Zajisté chápeš, že tato tvá prohlášení mohou poškodit mou pověst.

Pokud bys měl zájem seznámit se s mým vyjádřením (společným s dalšími zúčastněnými) k nepravdivým výrokům na mou adresu, doporučuji ti přečíst si ho na http://www.obcasnik.eu/krize-primatorky-prohlaseni-kaliny-benacka-a-advokata-sianskeho/.

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Miroslav Šianský, advokát

AKTUALIZOVÁNO: Vyjádření Judr. Radka Ondruše na žádost Občasníku

    Naše advokátní kancelář vždy důsledně dbala na striktní dodržování advokátní etiky k níž patří i zachování důvěrnosti soukromé korespondence mezi advokáty. Vážnost advokátního stavu je založena mimo jiné i důsledném respektování soukromí jiných. S vědomím této zásady nehodlám komentovat osobní dopisy, ať je jejich odesilatelem či adresátem kdokoliv. Zejména pak nehodlám jakkoliv zasahovat ani se nechat zatahovat do aktivit kolegy Šianského, které se naší kanceláře již netýkají.

        Děkuji Vám, že jste mně dal prostor k vyjádření a Vašeho seriózního přístupu si osobně vážím

Judr. Radek Ondruš

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna