(DOKUMENT) Dopis jihlavským zastupitelům od ředitele nemocnice k výstavbě hospice

Lukáš VelevVážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli

dovoluji se na Vás obrátit jako ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, občan Statutárního města Jihlavy (již téměř 25 let) a také v neposlední řadě, významný daňový poplatník a lékař.

Podle informací, které jsem obdržel během tohoto víkendu, má zastupitelstvo města Jihlavy na svém nadcházejícím zasedání (22.5.2017 – pozn. Občasník) projednávat finanční podporu projektu „Hospic Mezi stromy“.

Než rozhodnete o tak závažném kroku s finančními dopady na investiční, ale i provozní dotační prostředky města i kraje, dovolte abych Vás jako statutární zástupce významného poskytovatele lůžkových zdravotních služeb v okrese Jihlava, sídlícího v katastru města, seznámil s problematikou z pohledu nemocnice.

Za mého působení vznikla v Nemocnici Jihlava stanice paliativní péče, tedy lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu s 15ti lůžky. Lůžka odpovídají standardům stanovených legislativou i odbornou společností. Jen pro zajímavost, byli jsme první nemocnicí v ČR, která taková lůžka provozuje a byli jsme tehdy odbornou veřejností vyzdvihováni, jako ti, kdo zachytili změnu světových trendů v poskytování paliativní péče.

Většina rozvinuté Evropy v té době řešila a dodnes řeší, touto problematiku podporou domácí paliativní péče „Domácí hospice“ a budováním paliativních lůžek při lůžkových zdravotnických zařízeních (v nemocnicích). Zastaralý, spíše do doby minulého a předminulého století spadající koncept kamenných isolovaných hospiců je postupně opouštěn. Souvisí to s rozvojem lékařské vědy, léčebných postupů a možností podpory kvality života, které dnes umíme nabídnout lidem „na konci cesty“. Prostě tak, jako se mění medicína celkově, mění se i možnosti, které medicína skýtá v závěrečné fázi života. Jsou jiné než v 19. a později 20. století, tedy období, kdy kamenné hospice vznikaly. Tyto možnosti dnes skýtá koncept domácích hospiců, jako ideální prostředí pro odcházení a pak koncept paliativních lůžek v nemocnicích, které s domácími hospici spolupracují a slouží jako odlehčovací služby, nebo tam, kde není v možnosti rodin, dochovat svého člena v domácím prostředí, či takové prostředí chybí.

Pro dokreslení současné situace paliativní stanice v Nemocnici Jihlava. Jak jsem již uvedl vybudovali jsme 15 lůžek tohoto typu. Celkový objem  „investice“ byly závratné cca 2 mil. Kč. Využili jsme vícezdrojové financování na kterém se podílelo i město. To jsem považoval za osobní úspěch, neboť na rozdíl od ostatních měst Kraje Vysočina, které „své“ nemocnice významně podporují, město Jihlava trvá na starém usnesení, že nemocnici Jihlava jako krajské zařízení podporovat nebude. I přesto, že jde z mého pohledu důležitou službu pro občany města i významného zaměstnavatele v regionu.

Po získání všech potřebných zdrojů financování je služba paliativních lůžek samofinancovatelná a nezatěžuje nijak veřejné rozpočty, ani rozpočet nemocnice samé. To vše v podmínkách, kdy majoritní plátce, VZP ČR, byla ochotna nasmlouvat pouze 10 lůžek¸ ostatní lůžka slouží pro pacienty jiných ZP. Služba je široce využívána, pochopitelně především občany města Jihlavy a souvisejícího bývalého okresu. Je také, soudě podle počtu poděkování, velmi kladně hodnocena. Za dobu jejího provozování jsme zkonsolidovali kolektiv lékařů i nelékařů, kteří jsou specializováni na poskytování paliativních služeb. Právě personál, jeho dovednosti a znalosti, přístup k nemocným, je „zlatým pokladem“ každé zdravotní služby. Zapojili jsme se do projektu firmy AVAST podporujícího vznik mobilních paliativních týmů v nemocnici a stali jsme, díky dlouhé praxi a kvalitnímu projektu, příjemci dotace této soukromé firmy. I to jsem bral jako významné ohodnocení naší kvalitní a dlouhodobé činnosti na poli poskytování služeb paliativní péče. Bohužel jsou všechny tyto aktivity Nemocnice Jihlava, zcela mimo zájem Statutárního města Jihlavy.

Nemocnice také ve svém střednědobém plánu (cca rok 2021) zamýšlí vybudovat nový pavilon následné a rehabilitační péče, který má navazovat na projekt domova pro seniory Kraje Vysočina a vytvořit odborné zázemí zdravotních služeb pro tento domov i blízký DPS města Jihlavy. Součástí tohoto projektu má být i nová stanice paliativní péče s 15-20 ti lůžky, podle zájmu plátců. I tuto službu chceme poskytovat v souladu se světovými trendy v úzké spolupráci s poskytovateli domácí paliativní péče, bez zátěže veřejných rozpočtů provozní dotací, s investicí pomoc uvítáme. Především pak k prospěchu nevyléčitelně nemocných.

Podpoříte-li projekt hospice „Mezi stromy“, rozhodnete o zřízení služby, která se stane trvalou zátěží pro veřejné rozpočty, neboť kromě jednorázové investiční dotace, počítá provozovatel i s nemalou dotací provozní. Půjde o službu duplicitní, konkurenční chcete-li, k projektu nemocnice. Navíc, jsem-li správně informován, nebude mít město Jihlava ani přímý, vlastně jakýkoli vliv na řízení financovaného subjektu.

Zde se bouřím i jako daňový poplatník. Jaké jsou záruky, že soukromý subjekt, podpořený veřejnými prostředky včetně strukturálních fondů ES, bude i po vypršení povinné doby udržitelnosti projektu využívat objekt pro poskytování paliativní péče? Jaký budou mít veřejnoprávní korporace podporující projekt reálný vliv na jeho rozhodnutí?

Jako ředitel i lékař se ptám. Opravdu chcete podporovat projekt poskytování péče, který je již z pohledu moderního poskytování paliativní péče anachronismem? Opravdu by nebylo lépe podpořit, významně nižší částkou, provoz mobilní domácí hospicové péče? A umožnit důstojné ukončení života v domácím prostředí všem, kdo tuto možnost mají? Ve spolupráci s Krajem Vysočina, jaká radost pro mne, když se dvě veřejnoprávní korporace placené z mých daní dohodnou na společném projektu, podpořit také rozvoj paliativních služeb v Nemocnici Jihlava, jako moderního doplňku domácí péče?

Vážená paní zastupitelko, pane zastupiteli. Rozhodnutí je jen otázkou Vašeho svědomí a odpovědnosti. Upřímně Vám tuto odpovědnost s jistou zkušeností s vedením zdravotnické organizace nezávidím. Vím, jak je těžké odfiltrovat různé „zaručené“ informace a tlak vlivových skupin. Zejména ve zdravotnictví, které je trvale politikem sui generis.

Přesto a právě proto, dovolte abych Vám popřál jasnou mysl a bystrý úsudek v rozhodování tak složitém, jako jsou potřeby těch, kdo stojí na prahu konce svých životů a nemohou-li dále žít, rádi by zemřeli důstojně a  bez strázně.

S pozdravem a projevem úcty

MUDr. Lukáš Velev, MHAŘeditel / chirurg

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna