(DOKUMENT) Dopis předsedy KDU-ČSL Vysočina havlíčkobrodským zastupitelům

Havlíčkův Brod 9.6.2017
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
dne 12.6.2017 budete na svém jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod projednávat  v bodě č. 114 záměr prodeje pozemku města pod lokalitou U Rybníčku s tím, že by na tomto pozemku měl být vybudován kamenný hospic. Koncepce paliativní péče o občany Kraje Vysočina  a tedy i obyvatele Havlíčkobrodska se v průběhu let měnila. Po vzniku Kraje Vysočina se  uvažovalo o vzniku kamenného hospice právě v Havlíčkově Brodě/2002/, na tehdejším projektu se aktivně podílel Bc.Jiří Vondráček a studie pro jeho výstavbu dodnes existuje. Jako důležitý fakt si také
dovoluji uvést, že pro jeho umístění byla tehdy vytipována lokalita, o které budete nyní jednat. Později se
vedení kraje vydalo jinou cestou a vznikla úvaha o menších paliativních jednotkách provozovaných 5 krajskými nemocnicemi, ale ani tato myšlenka nedošla v plné míře svého naplnění. V mezidobí  vznikla stanice paliativní péče v jihlavské nemocnici, která má 15 lůžek, přičemž VZP nasmlouvala pro  úhrady ze zdravotního pojištění pouze lůžek deset. Ostatní nemocnice řeší péči o nevyléčitelně nemocné individuálně.

Kaňkovský
Osobně jsem hluboce přesvědčen, že základem péče o nevyléčitelně nemocné musí být kvalitní síť mobilních/terénních/ paliativních a hospicových služeb. A je dobře, že Kraj Vysočina je v tomto ohledu na  předním místě mezi všemi kraji ČR. Tyto služby, které umožňují nevyléčitelně nemocnému trávit poslední týdny svého života v domácím prostředí, ale nemůže využívat 100% obyvatel, kteří tuto péči potřebují a to z různých důvodů. Nejčastější bariérou pro jejich využívání je fakt, že podmínkou, která je  nutná pro poskytování této péče, je čtyřiadvacetihodinová péče nejbližších, což ale mnohé rodiny nejsou  schopny zajistit, nemálo lidí také žije na sklonku života osamoceně.  V takových případech je pak nutné  zajistit péči v lůžkovém zařízení a dle mého názoru jsou v souladu s praxí řady zemí EU- jako je Německo, Rakousko, Itálie atd., důležitou součástí v síti paliativní péče kamenné hospice. Po řadě diskuzí je nyní  vybudování kamenného hospice i součástí krajské koncepce paliativní péče, kterou již schválila Rada kraje  a v nejbližší době se jí bude zabývat také krajské zastupitelstvo. Z řady důvodů, zejména s ohledem na  centrální polohu, bylo dlouhodobě uvažováno o vybudování kamenného hospice v Jihlavě a já jsem tuto  myšlenku aktivně dlouhodobě podporoval. Poté, co ale v Jihlavě došlo k názorovému rozpolcení odborné  veřejnosti i politiků, zřejmě hlavně z toho důvodu, že pro obyvatele Jihlavy a okolí funguje oddělení  paliativní péče v jihlavské nemocnici, je logickou úvahou uvažovat o vybudování kamenného hospice v jiné části kraje a zde se jako první varianta nabízí Havlíčkův Brod s tím, že by zde umístěný hospic sloužil
nejen obyvatelům Havlíčkobrodska, ale také občanům z dalších části kraje.
Ano, zejména pro občany třebíčského regionu i některé oblasti Žďárska není umístění hospice v  Havlíčkově Brodě z hlediska vzdálenosti ideální, to je třeba si připustit a proto je třeba hledat pro tyto  obyvatele ještě jinou alternativu a na toto je třeba při přípravě hospice v Havlíčkově Brodě z hlediska  kapacity myslet. I přes zmíněné limity však považuji záměr vybudovat kamenný hospic v Havlíčkově  Brodě za velmi prospěšný a jednoznačně jej podporuji.
Již 17 let pracuji v havlíčkobrodské nemocnici a měl jsem příležitost ji také více než 5 let vést. Velmi dobře si uvědomuji, že přes všechny pokroky moderní medicíny stále nedokážeme nabídnout všem pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, po všech stránkách důstojné podmínky při jejich umírání – mám na mysli nejen kvalitní medicinskou a ošetřovatelskou péči/to umíme velmi dobře/, ale také  potřebnou psychosociální podporu, pokud možno neomezený kontakt se svými blízkými včetně dostatku  soukromí či možnosti pastorační péče. Toto vše lze v klasickém nemocničním zařízení zajistit jen v omezené míře, byť se o to dlouhodobě většina nemocnic snaží, havlíčkobrodskou rozhodně nevyjímaje.  A právě péče poskytovaná v hospicích některá výše zmíněná omezení nemocnic překonává.
Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé dovolte,
logo KDU-ČSL Vysočinaabych Vás zdvořile požádal o podporu záměru odprodeje předmětného pozemku tak, aby mohla dále  pokračovat příprava projektu kamenného hospice v Havlíčkově Brodě s tím, že před dalším nutným  krokem, což je odsouhlasení samotného prodeje, budete jistě velmi podrobně informováni o projektu kamenného hospice, včetně postoje Kraje Vysočina, rozboru financování investičního záměru i samotného  provozu tohoto hospice atd. tak, abyste se mohli poté zodpovědně o samotném prodeji rozhodnout.
Předem Vám děkuji za zvážení všech okolností a přeji Vám moudré rozhodnutí.

V úctě
MUDr. Vít Kaňkovský

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna