DOKUMENT: Jihlava svolává mimořádné „vodárenské“ zastupitelstvo

Statutární město Jihlava svolává mimořádné zastupitelstvo na 19.5.2015. Jediným bodem programu je situace ve vodárenství.

Zdůvodnění návrhu dostali zastupitelé Jihlavy „na stůl“ dubnového zastupitelstva:

Stávající situace při vydávání majetku Statutárního města Jihlavy po vystoupení ze SVAK Jihlavsko vyžaduje, aby se k situaci vyjádřily nejvyšší orgány Statutárního města Jihlava, které by rozhodly o směrování dalšího postupu. Neochota vedení SVAK a na ni navazující faktická neschopnost členských obcí SVAK uvědomit si škody, které Statutárnímu městu Jihlava vznikají a následky, které to může mít nejen vůči SVAK a jeho členským obcím včetně jejich vedení, ale zejména vůči existujícím dotačním titulům vyžaduje, aby do věci vstoupil nejvyšší orgán Statutárního města Jihlava, který po seznámení s aktuálním stavem věci vytýčí a schválí další směry postupu a zaváže konkrétní orgány Statutárního města Jihlava k realizaci schválených opatření.

Problematika si zasluhuje, aby jí bylo věnováno samostatné mimořádné zasedání Zastupitelstva města Statutárního města Jihlava pouze k tomuto jedinému bodu. Na tomto jednání by byly orgány Statutárního města Jihlava, ale i občané města informováni o dosavadních krocích, které byly Statutárním městem Jihlava učiněny. Po předložení rozboru situace by Zastupitelstvo města vzalo stávající situaci na vědomí a schválilo další navržené kroky v jejichž rámci by uložili konkrétním orgánům města tedy zejména primátorovi a tajemníkovi realizaci konkrétních schválených kroků.

Za stávající situace a zejména s ohledem na společenský význam celé problematiky a s přihlédnutím k potenciálním škodám, které mohou Statutárnímu městu Jihlava vznikat je nezbytné věc projednat mimo řádný běh zastupitelstva města a diskusi o ní nerozmělňovat běžnou agendou Zastupitelstva města.

Co číst dál?

SVAK JIHLAVSKO zrušil květnovou valnou hromadu

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna