(DOKUMENT) Nepodepsaný návrh vodárenského vyrovnání SVAK Jihlavsko s Jihlavou

Serveru Občasník se podařilo získat nepodepsaný návrh majetkoprávního vypořádání vodárenského majetku Statutárního města Jihlavy (SMJ) miliardové hodnoty. Z návrhu je zřejmá podmínka provozování vodárenského majetku i po vydání do vlastnictví města Jihlavy současným provozovatelem Vodárenskou a.s. Tím by byla vyřazena ze hry o provozování městská obchodní společnost Jihlavské vodovody a kanalizace.

 

Pod nabídkou, že „žádná ze stran nebude druhé straně hradit sporné finanční nároky, ani vracet plnění již přijatá; sporné peněžité nároky SVAK a VAS za SMJ a SMJ za SVAK anebo VAS zaniknou“ vedení SVAK Jihlavsko prezentuje, že SMJ získá celkem 297.136.606,52 Kč (93.512.555,64 Kč na investicích do místního majetku na území SMJ, 48.584.928,93 Kč na úvěrech na ČOV Jihlava, 17.000.000,- Kč na finančním příspěvku, 2.520.918,- Kč na
investicích po 31.12.2012, 1.399.899,18 Kč na vodoměrech).

 

Podle dopisu náměstka primátora Jaromíra Kaliny zastupitelům Jihlavy a členských obcí SVAK Jihlavsko se „jedná  o nepravdu a manipulaci SVAK“.

Nepravda spočívá v tom, že SMJ pouze nabízeným narovnáním získá:

– 93.512.555,64 Kč na investicích do místního majetku na území SMJ. Nezíská, už je „získalo“, a to tím, že vedení SVAK tento nárok promlčelo;

– 48.584.928,93 Kč na úvěrech na Čov Jihlava.
Nezíská, už je „získalo“, a to proto, že 40% tohoto nároku vedení SVAK již promlčelo, a další části nároku se promlčují;
– 17.000.000,- Kč na finančním příspěvku.
Nezíská, už je „získalo“, a to tím, že vedení SVAK tento nárok promlčelo
(potvrzeno rozsudkem Krajského soudu v Brně);

– 2.520.918,- Kč na investicích po 31.12.2012.
Nezíská, už je „získalo“, a to proto, že na ně SVAK vůbec nemá nárok.

Manipulace pak podle dopisu náměstka Kaliny spočívá v tom, že SVAK vůbec neuvádí, že SMJ by se přijetím návrhu na narovnání vzdalo:
– 68.925.429,60 Kč a úroku 12.946.174,48 Kč vůči VAS na alikvotní části nájemného z majetku s právem hospodaření (potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně);

– 212.703.736,- Kč a úroku 41.495.966,19 vůči SVAK na alikvotní části nájemného ze zbylého majetku (potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně);
– 225.906.088,20 Kč a úroku 79.279.244,70 Kč jako podílu na investicích do místního majetku mimo území SMJ (včas zažalováno).
Nenasytnost SVAK spočívá v tom, že mu výše uvedené nestačí, a navíc vnucuje SMJ provozování jeho infrastruktury VAS, dceřinou společností SVAK, a to minimálně do konce roku 2020; vnucuje SMJ jakýsi nárok VAS na kompenzaci újmy vzniklé ukončením provozování majetku s právem hospodaření, o kterém se sama VAS dosud
nikdy ani nezmínila.

Vrcholem všeho je podle reakce náměstka Kaliny nejhorší scénář, který SVAK vymaloval pro SMJ.

Nejhorší scénář pro SVAK naopak podle náměstka Kaliny vypadá takto (a je podepřen dosavadním rozhodováním Okresního soudu v Jihlavě, Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu, zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb.):
– SVAK nedostane zpět již zaplacených 134 mil. Kč, protože o nich rozhodla valná hromada SVAK dne 4.12.2012;
– SVAK nedostane 93.512.555,64 Kč na investicích do místního majetku na území SMJ, protože jsou promlčeny;
– SVAK nedostane 48.584.928,93 Kč na úvěrech na Čov Jihlava, protože si o ně neřekla;
– SVAK nedostane 17.000.000,- Kč na finančním příspěvku, protože jsou promlčeny;
– SVAK nedostane 2.520.918,- Kč na investicích po 31.12.2012, protože na ně nemá nárok;
– SMJ vymůže 68.925.429,60 Kč a úrok 12.946.174,48 Kč vůči VAS na alikvotní části nájemného z majetku s právem hospodaření;
– SMJ vymůže 212.703.736,- Kč a úrok 41.495.966,19 vůči SVAK na alikvotní části nájemného ze zbylého majetku;

– SMJ vymůže 225.906.088,20 Kč a úrok 79.279.244,70 Kč  jako podílu na investicích do místního majetku mimo území SMJ;

Vedení SVAK pak podle dopisu náměstka Kaliny ponese osobní odpovědnost za škodu, kterou SVAK způsobilo promlčením 93.512.555,64 Kč a 17.000.000,- Kč, a zbytečnými náklady na exekuci ve výši 5.913.041,- Kč, a zbytečnými náklady na vymáhání promlčené pohledávky ve výši 2.325.238,23 Kč (celkem za 118.750.834,87 Kč), a dále za úrok z prodlení z dlužných částek ve výši 11.554.845,75 Kč a 41.495.966,19 Kč a 79.279.244,70 Kč (celkem ve výši 132.330.056,64 Kč), o které připravilo SVAK a tedy i jeho členské obce.

Osobní odpovědnost vedení SVAK za již vzniklou škodu ve výši 36.793.124,98 Kč a za vznik v budoucnu škody ve výši 214.287.766,53 Kč to je hlavní motivace pro vedení SVAK, aby neustále hledalo cesty a cestičky k tzv. „narovnání“ SMJ/SVAK/VAS, odpovědnost přikrylo které by tuto jejich, a to na účet Jihlavy.
Jednou z takových cestiček např. bylo to, že Mgr. Roman Fabeš oficiálně požádal, aby Statutární město Jihlava zvolilo v mediaci jinou osobu než Ing. Jaromíra Kalinu, která podle něj bude město Jihlava schopna plnohodnotně reprezentovat v mediaci.

Vedení města tuto žádost odmítlo jako zásah do samostatné působnosti Statutárního města Jihlava jako obce a nevyhovělo jí.
Také návrh Mgr. Romana Fabeše na jednání bez účasti právních obou stran vedení města odmítlo jako pro město nepřijatelnou taktiku Svazu.Podle náměstka Kaliny je škoda, že vedení SVAK svou aktivitu a vynalézavost nevěnuje vypořádání města Jihlava, ale vymýšlení stále nových a nových pokusů, jak Jihlavu připravit o její majetek.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna