(DOKUMENT) Nesouhlas města Pelhřimov s reformou veřejné dopravy Vysočiny

Serveru Občasník se podařilo získat strategický dokument s nesouhlasnými argumenty města Pelhřimov k připravovaným změnám Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) zaváděné Krajem Vysočina od roku 2019. Radní města Pelhřimova nezaujali k dokumentu žádné usnesení:

autobusObsluha některých místních částí:

– nesouhlasíme s argumentací Kraje Vysočina, že v současné době je na zastávce malý počet cestujících a tím je tedy možné zastávku docházkově přesunout. Tento argument pozbývá logice nového konceptu VDV, protože se není možné ohlížet na to, že na dané zastávce v současné době jezní málo cestujících. Smyslem VDV je, aby ji využívalo více cestujících a ne z předchozích záznamů současné veřejné linkové osobní dopravy (VLOD) vyhodnotit, že daná zastávka je málo využívaná. VDV se tvoří, aby nový koncept přitáhl více cestujících a ne přemisťoval a rušil zastávky.
– Konkrétní příkladem je místní část Vlásenice-Drbohlavy, která je v současné době obsluhována na trase: Žirovnice- Častrov- Drbohlavy- Čelistná- Rynárec. Pelhřimov a zpět. Díky tomuto spoji chodí školáci z této místní části do školy na 1. stupeň do Rynárce. V tomto konkrétním případě má místní část Vlásenice-Drbohlavy umístěnou zastávku na kraji obce u hlavní komunikace a i v současné době se jedná pro místní obyvatele o velkou vzdálenost k zastávce. Změnou trasy linky: Pelhřimov- Rynárec- Čelistná- Mezná,rozc- Mezná- Vratišov- Rynárec a zpět do Pelhřimova a přesunutím zastávky na nejbližší možnou, Mezná rozc., by se značně zkomplikovala (o cca 650m prodloužila), až znemožnila pěší trasa cestujících.
– Dalším příkladem je místní část Hodějovice, která se podle nově navržené VDV má obsluhovat pouze na rozcestí a již nově nebude do obce zajížděno. Důsledkem Vámi navrhovaného řešení už nebudeme mluvit o malé, ale o nulové frekvenci cestujících.
– Nová zastávka Sportovní areál: nesouhlasíme se zřízením této nové zastávky. Vznikem této nové zastávky by vznikly komplikace při vjíždění a vyjíždění na parkoviště u sportovního areálu u sil. č. I/34 a zároveň tím vystavujeme potencionální cestující nebezpečí při nepoužívání podchodu a následném přebíhání silnice I. třídy, zejména děti. Vzhledem k tomu, že se tato zastávka nachází v těsné blízkosti autobusového nádraží, je žádoucí, aby autobusové nádraží plnilo svůj účel a potencionální dopravci ho využívali jako nástupní a výstupní stanici.

–  Zastávky a trasy v centru města: nesouhlasíme s novým vedením trasy VDV po místních komunikacích (ul. Nádražní, ul. Příkopy) z důvodu komplikace dopravy v daných ulicích. V současné době jsou tyto ulice a zastávky v nich využívány naší MHD a obsluhu v dané lokalitě považujeme za dostatečnou.
– Zastávka Karlovo náměstí: nesouhlasíme, aby na této zastávce nově zastavovala VDV. Tato zastávka slouží pouze pro MHD a její délka, tj. i kapacita není navrženým jízdním řádům VDV přizpůsobena.
– Náhrada nákladů u některých spojů: nesouhlasíme se záměrem „zajištění efektivnosti nového dopravního systému“ a tím požadovanou náhradu nákladů u některých spojů. Předpokládané náklady (25 Kč/km) se mohou výrazným rozdílem lišit od skutečných nákladů. Nové jízdní řády by měly být sestaveny bez tzv. modrých polí (placených spojů) s výhledem například tzv. zkušebního provozu a po jeho vyhodnocení řešit úskalí a rezervy, nikoli předem řešit kdo, kolik a zda vůbec bude některá obec schopna financovat spoje.
Pokud se má jednat o nový efektivní systém VDV, měl by být připraven na respektování současných zastávek a linek VLOD s respektováním požadavků na potřeby cestujících, zejména základní dopravní obslužnosti. Dále by neměla být zohledněna při výběru tras a financováni jednotlivých spojů současná frekvence cestujících na daných zastávkách, protože smyslem nové VDV je, aby vytvořila natolik přijatelný koncept jízdních řádů, kterým bude jezdit výrazně více cestujících, bez ohledu na čísla z minulosti.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna