DOKUMENT: Odpověď náměstka Výborného (ČSSD) na prohlášení Forum Jihlava

Serveru Občasník se podařilo získat odpověď náměstka Vratislava Výborného (ČSSD) na prohlášení uskupení Forum Jihlava (více zde). Dokument publikujeme bez redakčních úprav v původním znění:

Vratislav Výborný

Vážení zastupitelé, dovoluji si reagovat na prohlášení Fora Jihlava.

Jakým jiným způsobem by si přáli být odvoláni náměstci a členové rady, než podle platného jednacího řádu, a to tím samým způsobem, kterým byli zvoleni. Zdůvodňoval někdo zastupitelům proč právě oni mají být zvoleni?

Vleklou krizi tedy způsobila ČSSD ztotožněná s mojí osobou? Požadavek na odvolání pana primátora a mne již byl zástupcem Fora přednesen a legitimně hlasován.

K hlavním potížím:

–  komunikace: je samozřejmé a potřebné, že jsou rozdílné názory. Je ale rozdíl stále všeobecně kritizovat co všechno je špatně, ale zároveň nenavrhnout a obhájit konkrétní návrh.

– HZS začal řešit p. Vovsík ( ODS ) v r. 2006, tedy před deseti lety, a  výstavbou malého zimáčku ( navíc bez šaten) se značně zkomplikovala situace, investici do letiště schválilo minulé zastupitelstvo, stejně tak výkup Modety. Dopravní terminál je součástí dotačního programu IPRÚ, a jako takový je schválen a potvrzován zastupitelstvem města v opakovaných projednáváních a průběžně připravován.

-Komise „ rozvoje města“ jako poradní orgán Rady města za celou dobu neporadila RM vůbec nic. Její jednání byly hodiny všeobecných silně kritických příspěvků jak je všechno špatně. Pokud se vůbec dobrala usnesení, tak s výsledkem, že s něčím nesouhlasí bez návrhu konkrétního řešení. Nazývat tuto komisi odbornou platformou je velká nadsázka.

– Firmu zpracovávající územní plán vybrali naši předchůdci dle platné legislativy jako nejlevnější. Navíc jí do vínku dali zadání, jak územní plán připravit. Naše zastupitelstvo toto zadání převzalo bez nových návrhů. Jako zastupitel pověřený pro územní plán jsem velmi pečlivě ctil zákon. Ve stavebním zákoně je stanoven přesný postup pro pořizování a schvalování územního plánu. Pokud tento postup není dodržen, je poté výsledek výrazně ohrožen následnými soudními spory. Jakýsi nový, participační přístup k územnímu plánování, je opět všeobecná fráze, která nemá oporu v zákoně a je proto pro mne nepřijatelný. Plocha k bydlení ve Zborné byla do územního plánu zařazena zpracovatelem před mým nástupem na radnici. Změnit zadání pro zpracovatele může pouze zastupitelstvo a protože takový konkrétní návrh nikdo nepředložil, jsem ve věci Zborné  pouze komentoval aktivity odpůrců výstavby, ale nijak jsem ji ( ani klientelisticky ani jinak ) neřešil. V červnu letošního roku jsme se jako koalice dohodli, že územní plán podpoříme. Tuto dohodu nakonec nesplnil nepřekvapivě ani jeden z uskupení Forum, které tak rádo moralizuje.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna