(DOKUMENT) Omluva Petra Kubíčka (Forum Jihlava) za špatnou informaci zastupitelům Jihlavy

Vážený/á zastupiteli/ko, pane primátore i ostatní dotčení,

přijměte, prosím, mou omluvu za chybu, kterou jsem udělal při počítání dotace pro DS Stříbrné Terasy o.p.s. a z níž vycházela paní Koubová při předkládání návrhu, aby se správností výší dotací zabýval také kontrolní výbor.

Chybu jsem udělal  v tom, že jsem porovnával průměr dvou jiných zařízení (Náměšť a Proseč Obořiště). Město přitom vychází z průměru příspěvků pro Proseč Obořiště a Proseč Pošné.  Logicky se to musí rozcházet.
Nevím zatím, kdo mi tu informaci o Náměšti poskytl.  Utvrdil jsem se v tom omylu mimo jiné na sociální komisi, kde mi bylo vysvětleno, že v roce 2012 odečetl sociální odbor od příspěvku Náměšti  2 milióny, za které si tam z příspěvku pořídili polohovací lehátka, aby se nezvýšil průměr pro výpočet v Jihlavě.

Vysvětlení, ne výmluva. Není to důležité a mou chybu to neomlouvá. Podstatné je, že jsem si špatnou informaci neověřil a vycházel z ní.

Omlouvám se tímto vám všem a především zastupitelům za Fórum Jihlava paní Koubové a panu Tomancovi, které jsem špatnými podklady vystavil do velmi nepříjemné situace.

Nicméně na věci to příliš nemění. Současný výpočet sice na korunu sedí, ale jen při jednom výkladu smlouvy. Smlouvu neporušuje, ale není  v ní takto určen. Stejně tak by kdokoliv mohl použít jiný (například odkázat se na data z jiného roku) a trvat na tom, že právě ten je tím je správným. Pochybnosti kolem určení nákladů také trvají.

Ale především: dotace za rok 2016 nemohla být vyplacena v souladu se Smlouvou z jednoduchého důvodu. DST ve výroční zprávě uvedl jako výsledek hospodaření zisk 67000.- Kč. Smlouva je na dofinancování rozdílu mezi náklad a příjmy. Nastala tedy skutečnost, na jejíž riziko upozorňovala ve svém memorandu advokátní kancelář AKZA. Domov minimálně těch ziskových 67 000 .- Kč nepotřeboval, dostal více peněz, než mu podle smlouvy přináleželo, a měl je vrátit, což podle dokladů , které mi sdělil magistrát, neučinil. Město tedy nejspíš bylo neoprávněně a bez vědomí zastupitelů poškozeno minimálně o 67 000.- Kč. Kvůli této kolizi se zněním smlouvy proto nelze akceptovat závěr předsedy finančního výboru pana Schreka a je překvapivé, že představitel výboru, který má definovat a chránit hospodářské zájmy města, toto nerozporuje.

Stejně tak zůstávají neodpovězeny další otázky. Proč je stejné zařízení o rok později ve více než desetkrát (10!) větší ztrátě, než v průměru za všechna předchozí období (alespoň jak tvrdí pan náměstek Výborný a stanovisko právního odboru)?  A kdo vůbec řeší ztráty DST? Nedopadnou v budoucnu na město? Proč s výsledky hospodaření DST nejsou seznamováni zastupitele při schvalování dotace? Proč…..atd. atd.

 

Za své pochybení se ještě jednou omlouvám. Mrzí mě to.

Děkuji za pochopení.

 

Hezký den.

 

Petr Kubíček

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna