(DOKUMENT) Příprava Jihlavy na úplnou uzavírku Brněnského mostu

dopravaServeru Občasník se podařilo získat strategický dokument, který popisuje přípravu objízdných tras v souvislosti s úplnou uzavírkou Brněnského mostu na jaře 2018.

Automobilová doprava

Hlavní objízdná trasa bude vedena po ul. Okružní, Havlíčkova a poté se bude směrově dělit na ul. Fritzova a Tolstého. Pro tranzitní a nákladní dopravu bude objížďka vedená oficiálně přes Polnou, neoficiálně po D1. Na ul. Okružní bude v maximální možné míře preferována veřejná doprava, tzn. jak linkové regionální autobusy tak hlavně linky MHD.

V rámci DIO (dopravně inženýrské opatření) bude provedeno vyznačení VDZ (vodorovné dopravní značení) na ul. Okružní. Část v bílé barvě pro VDZ, které zůstane zachováno do budoucna a část jako přechodné VDZ ve žluté barvě. Dále bude v rámci DIO provedeno dočasné VDZ na ul. Brněnské od TESCA na Člunek, tak aby zde byly 2+2 pruhy.

Statutární město Jihlava zajistí stavební úpravy na ul. Okružní, tak aby se mohla v úsecích, kde jsou parkovací pruhy rozšířit na 2+1 pruh. Stavební úpravy představují zrušení/zmenšení zelených ostrůvků na vjezdech/výjezdech do/z parkovacích pruhů a zúžení dělícího ostrůvku před Lidlem. V tuto chvíli je zrušen 1 zelený ostrůvek a připravuje se rušení/zmenšení zbylých 3 ostrůvků a zúžení ostrůvku před Lidlem.

V dolní části ul. Okružní bude zachováno podélné parkování, pouze dojde z cca 20 % redukci počtu stání. Parkovací stání zde budou prodloužena z normových 5,5 ma 7 m aby se do nich dalo lépe a hlavně rychleji zajet. V horní části mezi Tescem a Lidlem bude změněno šikmé stání na podélné a ubude zde cca 1/3 míst. Je třeba ale říci, že i v nočních hodinách je tu řada míst volných, takže redukce počtu parkovacích míst nebude mít tak zásadní dopad na bilanci parkovacích míst.  

Na okružních křižovatkách Okružní – Helenínská a Okružní + Havlíčkova bude po dobu rekonstrukce instalováno přechodné SSZ, které bude dotčené OK ve špičkách řídit v obdobném principu jako na OK Pávovská-Průmyslová. Dále musí dojít k úpravě signálních plánů na většině jihlavských křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením.

Nad rámec těchto úprav na oficiální objízdné pracuje statutární město Jihlava na změně přednosti Brtnická-Znojemská, protože „neoficiální“ objízdná trasa přes spojku Kosovská-Brtnická bude jistě hojně využívána. Projekčně a investičně tuto akci připravuje Odbor rozvoje města (ORM).

Pokud to se příprava stavebního řešení do konce letošního roku nestihne, tak v příštím roce před fyzickým uzavřením zajistí odbor dopravy dočasné řešení pomocí VDZ a dočasných ostrůvků vytvořených z plastových červenobílých citybloků. Dále statutární město Jihlava zajistí návrh změny VDZ (včetně projednání s DI Policie ČR) na čtyřpruhu na ul. Hradební. 

Odbor dopravy ještě v letošním roce opraví (vyfrézování, položení ložné a obrusné vrstvy) ul. Havlíčkovu od OK u Rozkvětu po SSZ Havlíčkova – Fritzova, řadící pruhy na ul. Fritzova a odbočovací pruhy Havlíčkova – Tolstého.

Tyto úseky jsou ve špatném stavu (dle diagnostiky z letošního jara) a hrozí, že by v příštím roce, díky enormnímu nárůstu intenzit, mohlo dojít k výraznějším poškozením vozovky. Pokud zbydou fin. prostředky, tak by se ještě stejným způsobem opravil úsek rozřazovacích pruhů na ul. Okružní u Tesca, který je také ve špatném stavu. 

MHD

Jsou vyprojektovány úpravy trolejového vedení (smyčka na Masarykově náměstí a smyčka Handlovy Dvory). V letošním roce se zrealizuje smyčka na náměstí (je stavebně složitější). Smyčka Handlovy Dvory se zrealizuje těsně před zahájením prací na mostě, protože nevyžaduje žádné nové trakční stožáry a musí dojít k fyzickému přerušení tratě, proto se na to nelze předem připravit.

 

Uzavírka se dotkne linek B, C, 10, 12, 32 (v příštím roce už nebude jezdit linka BI, která se od 1. 12. Zruší v souvislosti s otevřením trolejbusové tratě na ul. Vrchlického)

 

Linka B pojede v trase:

Na Dolech- S.K. Neumanna – Vrchlického – Poliklinika – 17. Listopadu – Sokolovna – Chlumova – Gorkého – Okružní – Březinova – Demlova

 

Linka C se rozdělí na 2 linky C a CI.

Linka C

Horní Kosov – S.K. Neumanna – Jiráskova – Sokolovna – DKO – Masarykovo náměstí

 

Linka CI

Masarykovo náměstí – Chlumova – Gorkého – Okružní – Březinova – Demlova

 

Linka 10 pojede v trase Masarykovo nám – Chlumova – Gorkého – Okružní – Březinova – Demlova – Brněnský kopec – a dále po své trase

 

Linka 12 ve směru od Helenína pojede přes ul. Okružní, Havlíčkova na Masarykovo náměstí, kde se u Sklípku otočí pojede dále po své trase.

 

Linka 32 bude zkrácena do trasy Demlova – Bosch Diesel.

 

Uvažuje se i o vzniku náhradní trolejbusové linky BX která by jezdila v trase Demlova – Březinova – Hl. nádraží ČD.

 

Náklady pro město:

Zrušení ostrůvků na ul. Okružní 500 000,- (včetně zúžení ostrůvku před Lidlem 800 000,-)

Změna signálních plánů na křižovatkách se SSZ 350 000,- (z toho 250 000,- spoluúčast Kraje Vysočina)

Úprava trolejového vedení 4 500 000,-

Náklady na změnu přednosti Brtnická – Znojemská cca 600 000,-

Vícenáklady na ujeté km v MHD nejsou dosud vyčísleny.

 

Některá opatření (především změna přednosti Brtnická-Znojemská, úpravy na ul. Okružní) budou využita i po skončení rekonstrukce Br. mostu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna