DOKUMENT: Resignační dopis ředitele žďárské polikliniky Zrůsta (ČSSD) + reakce radního Černého (ODS)

Dobrý den vážené kolegyně, kolegové,

Jsem velmi rád, že p. Černý po několika vysvětlujících mailech situaci pochopil. Kdy se z jalové investice, stala investice, která má smysl. Samozřejmě tak jako vždy…
Nicméně je zřejmé, že moje vysvětlení, ač kratší bylo ve stejném duchu, jako následující mail ekonomky polikliniky, kterou jsem pověřil další odpovědí, jsou pro p. Černého čím dál měně srozumitelné.
Jak je vidět z popsané analýzy, vše již na poliklinice dlouhodobě monitorujeme a nepřehledné a komplikované záležitosti, které napáchal můj předchůdce, řešíme. Od naprosto žalostné produktivity práce, kdy nebylo ani na výplaty a tristního stavu účetnictví, což byla jednoznačná priorita, která se musela vyřešit ihned, po hledání dalších zdrojů příjmů a úspor. Jsem velmi pyšný na to, čeho jsme s kolegy v městské organizaci za poslední roky dosáhli! Věřím, že i většina městské rady a zastupitelů vidí, co se na poliklinice za pět let podařilo.
Jinak, a to samozřejmě p. Černý dobře ví (nebo opět nechce vědět), z FVE získáváme každoročně do rozpočtu kolem jednoho milionu korun. Při detailnějším rozboru bylo jasné, že koncepce elektrárny nebyla dotažena do konce, proto jsme se rozhodli započít s měřením spotřeby (nejen el.en.).
V minulých mailech jsem psal, že již měříme u deseti největších odběratelů a chceme logicky měřit u všech podnájemníků. Nevidím jediný důvod neměřit u všech. Tento krok vyvolal u p. Černého hysterii a zmatek. Možná v té chvíli nevěděl, má-li hovořit za podnájemníky, kterým se úhrady změní nebo za zřizovatele. Takže tento obrovský střet zájmů, řešil směsicí nesrozumitelných a arogantních mailů, kdy mě opět otevřeně vyhrožuje. Navíc nazývat sám sebe zřizovatelem (mail 8.2.2017, 14:57), je dle mého názoru velmi nebezpečné a alarmující! Jako zastupitel města budu na příště více bdělý a budu chtít vědět, za koho vlastně p. Černý hovoří.

Nejen tyto osobní animozity p. Černého, kdy jsou všechna moje rozhodnutí přetavována do politické roviny, neschopnost vidět věci na profesionální bázi, absolutní netolerance a nekompetentnost, která je radou přehlížena, ale i další rozhodnutí, se kterými nesouhlasím a nerozumím jim, jako např. zabránění investičního záměru lékárny, který by přinesl několik milionů do rozpočtu polikliniky, omezení lékařské péče ve městě nebo tentokrát zpochybňování spravedlivého měření spotřeby všem podnájemníkům.
Tato rozhodnutí a postoje, se kterými dlouhodobě nesouhlasím a navíc ve světle vykonstruovaného výběrového řízení, kterým se absolutně mění podmínky, za kterých jsem byl přijat, mě vedli k rozhodnutí, rezignovat na post ředitele PO Poliklinika Žďár nad Sázavou (doklady v příloze, org. v poště).

Věřím, že se s některými z Vás potkám a budeme schopni navázat na spolupráci, která s mnohými z Vás úspěšně probíhala.

Poliklinice a všem zaměstnancům přeji, ať se jim i nadále daří skvělá práce!

S pozdravem a hodně zdraví

Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA
ředitel polikliniky
—————————————————————————-

Vyjádření k rezignaci ředitele příspěvkové organizace města Bc. Zrůsta

V pondělí 13.2.2017 odeslal Bc. Zrůst hromadný mail, kterým oznámil Radě města rezignaci na místo ředitele. ( viz příloha č. 1.) Rozhodně se nechci snižovat na tak exkrementální obsahovou úroveň, ale protože pokračuje v nechutné politické kampani proti mé osobě, včetně tisku a televize budu věcně reagovat, protože kdybych ponechal hromaděnou špínu bez reakce, mohl by si to někdo vyložit, že na tom snad něco bude.

Město je zřizovatel příspěvkové organizace Poliklinika. Je normální, ba je povinností radních zajímat se o fungování a ekonomiku provozu. Jakožto lékař, který provozuje ordinaci na Poliklinice, i jako předseda Zdravotní komise města Žďár nad Sázavou v minulém volebním období, jež se tematicky Poliklinikou majoritně zabývala, mám z kolegia radních největší vhled, orientaci a zadání monitorovat fungování této příspěvkové organizace. Nesouhlasím s tvrzením Bc. Zrůsta že jsem nekompetentní.
Pan ředitel je ve funkci 5 let a převzal Polikliniku v mizerné kondici. Má velkou část zásluh na její stabilizaci. To ale nemůže být důvodem, přehlížet závažné nedostatky a kulišárny. Na dotazy, prosby o vysvětlení či argumentační obhajobu postupu ze strany zřizovatele obvykle reagoval podrážděným útokem. A když jsme jako Rada města automaticky nepřijali každý jeho plán, jako třeba zřízení lékárny pochybnou firmou s vlastníky na Kypru, tak jsme byli cejchování za zpátečníky, nechápající jeho genia.

Mohl bych uvést mnoho příkladů manažerského selhání i nevhodného chování, poškozující ekonomickou bilanci a dobrou pověst příspěvkovou organizace. Odmítám být osobní, proto uvedu jen dva příklady ekonomických ztrát pro ilustraci

1.
Nájemníci polikliniky platí jen 65,08% reálné spotřeby elektrické energie. ( příloha č. 2.) Zbývající část spotřeby dodává fotovoltaická elektrárna na střeše budovy, ale toto množství energie není účtováno. Opakuji, pan ředitel je ve funkci 5 let. Propagačních akcí, one man show oslav s důrazem na osobní PR vyprodukoval za peníze polikliniky na 10 let dopředu, ale každým rokem přichází příspěvková organizace o příjem v řádu statisíců korun za elektřinu. Nesmím se na to jako radní ptát a když, tak jsem označen za arogantního a zmateného hysterika?

2.
Poliklinika provozuje několik pracovišť a ambulancí, kde pracují řádní zaměstnanci polikliniky se všemi právy a povinnostmi. Veškeré provozní náklady hradí poliklinika, platby od ZP za jejich práci jsou příjmem polikliniky, od které dostávají plat a benefity. Když zaměstnanci v rámci oficiální nabídky provedou úkon bez částečné či plné úhrady od zdravotních pojišťoven, tak je vybraná hotovost taktéž příjmem polikliniky. Např. na rehabilitaci pracovníci účtují odbornou aplikaci tapingu. Na pracovišti ultrazvuku paní doktorka vybírá za preventivní sonografické vyšetření prsou. Současný pan ředitel vymyslel spolu s kamarádem fintu „třetí cesty“. Na angiologické ambulanci, kde režii včetně sestry platí poliklinika, včetně pořízení UZ přístroje za 1.058.750kč pracuje lékař zaměstnanec, který vykazuje body na polikliniku a dostává plat. To je v pořádku. Ovšem ve stejné ambulanci stejný lékař se občas promění v soukromníka, který provádí operace křečových žil v lokální anestesii, za které účtuje 5 -8 tisíc v hotovosti za dolní končetinu na svoje IČO. K tomu má uzavřenou nájemní smlouvu na podnájem a ve výši 5% standardního nájmu soukromé ambulance. Mimochodem ve vyúčtování chybí zálohy na energie, likvidaci odpadu, vodu či provoz ústředny, což jsou předepsané položky vyúčtování ostatních nájemců. Nechci posuzovat legálnost, resp. míru klientelismu, ale je jednoznačné, že tento ředitelem Zrůstem vynalezený smluvní hermafroditismus není v souladu s jednáním řádného hospodáře svěřené organizace, obírá polikliniku o příjmy a přináší zisk aktérům byznysu. Ztrátu ve výši desetitisíců měsíčně je z pohledu zástupce zřizovatele nepřijatelná.

Rada města, jako zřizovatel příspěvkových organizací, se po pečlivé diskusi v loňském roce rozhodla, že každý jmenovaný ředitel příspěvkové organizace by si měl pravidelně obhájit výsledky své práce. Jednou za šest let bude tedy nově vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se samozřejmě může stávající ředitel automaticky přihlásit. Ten má vždy velkou výhodu díky svým zkušenostem a znalosti dotčené problematiky, pokud nezačnou vypadávat „kostlivci ze skříně“. Považujeme to za systémové, seriózní, férové a pro fungování každé příspěvkové organizace přínosné. Zdůrazňuji, že je to povinnost pro ředitele všech neškolských příspěvkovek ve městě. Žádný ředitel by si neměl myslet, že jeho jmenováním mu byl darován pašalík, který mu patří až do důchodu. Falešnou interpretaci těchto pravidel přidal Bc. Zrůst k důvodům svého únikového plánu a předstírání role politického mučedníka.

Pan ředitel vystřídal ve svém profesním životě velké množství povolání a zaměstnání. O důvodech, že není schopen udržet si pracovní poměr dlouhodobě, má mnoho lidí jasné představy. Pan ředitel je vysoký ve své ctižádosti a ambicích a tak už ho to dávno na poliklinice omrzelo a dlouhodobě usiloval o významnější manažerský post a další změnu. Jistěže ne přes politické konexe / aktuálně v klubu vládnoucí ČSSD, dříve člen ODS, US, kandidoval za zelené atd./se mu podařilo zaháčkovat post v centrále VZP v Brně, i když žádné standardní vysokoškolské ekonomické vzdělání nemá. Už byl nejvyšší čas přeposlat resignaci, najít záminku a sehrát teatrální estrádu a nechutnou kampaní se pokusit o politické zhodnocení.

Konstatuji, že s takovou mírou podlosti, arogantních lží, veřejného osočování a manipulace beze studu a svědomí, jsem se ještě nikdy v životě nesetkal.

MUDr. R. Černý
18.2.2017

Jedna odpověď
  1. Kolemjdoucí

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna