(DOKUMENT) Tomanec žádá třetinové snížení nájmů svých i všech komerčních prostor města

TomanecZastupitel Miroslav Tomanec (Forum Jihlava) adresoval radním města Jihlavy žádost o snížení nájmu v prostorách, které slouží pro jeho podnikání v oboru gastronomie. Dosud ročně platil do městské kasy asi 1,4 milionu korun, v posledních letech ale se mu v podnikání přestává dařit. Uvádí to ve své žádosti pro radní města, kterou se Občasníku podařilo získat.

Podle Tomancovy žádosti radním města by město mělo odpustit třetinu nájmu Radniční restaurace po dobu dvou let. Třetinu nájmu by město mělo odpustit všem nájemcům nebytových prostor ve městě. Současně by mu město Jihlava mělo uhradit náklady na nový nákladní výtah v ceně kolem dvou set tisíc korun.

V další provozovně Café Mahler by Miroslavu mělo město Jihlava platit nájem a energie.

Snížením nájmu by město Jihlava pomohlo zastupiteli Tomancovi řešit personální problémy v jeho podnikání.

„Já jsem slyšel ze pan Tomanec se veřejně chlubí kolik milionů vydělává ročně, takže moc nechápu jeho žádost. Buď si vymýšlí, když se chlubí nebo si vymýšlí v žádosti,“ prohlásil předseda jihlavské ODS David Beke.

K žádosti zastupitele Tomance zaslal stanovisko i primátor Jihlavy Rudolf Chloupek:

1) Pan Tomanec se neustále snaží školit vedení města v efektivním nakládání s finančními prostředky. Je tedy podivuhodné, že v době ekonomické konjunktury má se svým podnikáním takové potíže. Svými požadavky ohledně nájemného v Radniční restauraci se domáhá náhrady své ztráty na úkor veřejných prostředků. Je třeba říci, že nájemné je stanoveno v základní míře na základě znaleckého posudku (to platí vždy), případně při neúspěšnosti nabídky, tj. při nezájmu podnikatelů o nájem nebytového prostoru může na návrh majetkové komise po projednání v příslušném orgánu města být schválena nižší výchozí cena. Následně vždy probíhá soutěž uchazečů. Požadavek p. Tomance je v tomto případě v rozporu s uzavřeno smlouvou i s pravidly hospodářské soutěže. I přesto se jeho žádostí bude majetková komise rady zabývat.

2) Pokus se týká nájemného v jiných nebytových prostorech města – nájemné bylo soutěženo za různých ekonomických podmínek, a proto se může významně lišit. V současné době se majetkový odbor na pokyn vedení města zabývá vytvořením nových pravidel a korekcí současných podmínek nájemních smluv.

3) Café Mahler má skutečně problém se ekonomicky udržet. V důsledku toho došlo v minulosti již několikrát ke změně nájemce. Motivy p. Tomance k pronajmutí tohoto prostoru neznám, nicméně dával dost zřetelně najevo, že předvede, jak toto zařízení může prosperovat.

4) Investice do Radniční restaurace. – Je pravda, že město je majitelem. Na podnět nájemce se zabývá i příslušnými opravami. Je však nutno mít na zřeteli účelnost vynakládaných prostředků. Pokud se jedná o investice (technické zhodnocení), je obvykle prováděno tehdy, když stávající zařízení již dosluhuje. Jestliže chce nájemce takové zhodnocení nad rámec  běžné údržby, či se záměrem zvýšit kvalitu provozovny provést, nic mu nebrání v tom, aby se s majitelem dohodl a případně toto provedl i na své náklady, které jsou mu pak při skončení nájmu přiměřeně kompenzovány.

5) Požadavek na parkovací místa a volný průjezd (další karta) jsou již zcela nadstandardní. Odkazu na jiné(ho) podnikatele již vůbec nerozumím.

6) Je s podivem, že tyto výhody požaduje zastupitel města od 1. 9. 2018. Zřejmě nepostřehl, že jeho žádost je potřeba projednat v komisi a následně projednat a schválit příslušným orgánem města (RM nebo ZM), což je u zastupitele a člena majetkové komise pozoruhodné.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna