Dokument: Usnesení valné hromady JVAKu

logo JVAKUsnesení č. 646/15-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

n e s c h v a l u j e

 1. a) Výroční zprávu společnosti za rok 2014 dle přílohy č. j.: MMJ/T/910/2015,
  JID: 95032/2015/MMJ     a ukládá předsedovi představenstva doplnit výroční zprávu obchodní společnosti o podrobné zdůvodnění ztráty společnosti za rok 2014

s c h v a l u j e

 1. b) Roční účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně Přílohy k účetní závěrce
  č. j.: MMJ/T/920/2015, JID: 95514/2015/MMJ
 2. c) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami uvedenou ve Výroční zprávě společnosti
 3. d) Způsob pokrytí ztráty za rok 2014 dle návrhu předloženého ve Výroční zprávě společnosti a ve zdůvodnění

a

b e r e  n a  v ě d o m í

 1. a) Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. o auditu účetní závěrky za rok končící dnem 31.12.2014, uvedenou ve Výroční zprávě společnosti
 2. b) Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 27.05.2015 a 03.06.2015 dle přílohy č. j.: MMJ/T/911/2015,
  JID: 95035/2015/MMJ
 3. c) Dopis vedení společnosti k provedenému auditorskému ověření účetní závěrky za rok 2014 dle přílohy č. j.: MMJ/T/912/2015, JID: 95040/2015/MMJ.

Provede: JVAK a.s.                                                                        Termín: ihned

 

Usnesení č. 647/15-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

b e r e  n a  v ě d o m í

usnesení dozorčí rady obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (JVAK) ze dne 27.05.2015 a 03.06.2015, a to:

 1. Dozorčí rada upozorňuje valnou hromadu na skutečnost, že vzhledem k výsledku hospodaření za rok 2014 a pokračujícímu prohlubování provozní ztráty v roce 2015 hrozí v příštím účetním období reálná možnost předlužení společnosti JVAK a společnost by nadále nemusela dostát svým závazkům.

 

 1. Dozorčí rada vyzývá valnou hromadu společnosti k přijetí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady a zároveň o informace v těchto bodech:

–       celková koncepce provozování vodohospodářského majetku na území města Jihlavy, a to především s ohledem na společnost JVAK

–       způsob provozování vodohospodářského majetku města do konce roku 2015 pokud SVAK tento majetek nevydá městu

–       způsob provozování vodohospodářského majetku města do konce roku 2015 pokud SVAK tento majetek vydá městu

–       způsob a rozsah využívání služeb společnosti JVAK v roce 2016 pokud nebude tento majetek městu vydán

a

u k l á d á

představenstvu společnosti JVAK předložit návrh řešení výše uvedených bodů na jednání VH dne 30.07.2015.

Provede: představenstvo                                                                Termín: 2015-07-30

              

Usnesení č. 648/15-RM

Rada města Jihlavy

u k l á d á

Magistrátu města Jihlavy, předložit návrh řešení k následujícím bodům:

–       celková koncepce provozování vodohospodářského majetku na území města Jihlavy, a to především s ohledem na společnost JVAK

–       způsob provozování vodohospodářského majetku města do konce roku 2015 pokud SVAK tento majetek nevydá městu

–       způsob provozování vodohospodářského majetku města do konce roku 2015 pokud SVAK tento majetek vydá městu

–       způsob a rozsah využívání služeb společnosti JVAK v roce 2016 pokud nebude tento majetek městu vydán

Provede: MMJ                                                                                 Termín: 2015-07-30

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna