DOKUMENT:Otevřený dopis primátorovi Jihlavy Rudolfu Chloupkovi (k mládežnickému hokeji)

Pane primátore,

Obracíme se na Vás formou tohoto otevřeného dopisu. Jde o věc, kterou pokládáme za důležitou a za jednu z podstatných.

Jedná se o dodržování lidských práv a základních svobod. Dovolte nám vyjádřit hluboké znepokojení nad postupem jednatele společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. Bedřicha Ščerbana, ve věci sporu s Ing. Tomášem Kotrbou. Jednatel společnosti Ščerban dne 10.2.2015 zaslal Ing. Kotrbovi zrušení registrace jeho syna na ČSLH. Jako důvod bylo uvedeno “ dlouhodobá nespokojenost Ing. Kotrby s činností Klubu HC Dukla Jihlava.“ Na základě tohoto rozhodnutí trenér juniorů Dukly Jihlava-mládež Augusta, dne 13.2.2015 bránil účastnit se synovi Ing. Kotrby tréninku 5.třídy. V pondělí 16.2.2015 dokonce pan Ščerban stál v čele ochranné služby, která hl& iacute;dala vstup do kabiny 5. třídy, s cílem zabránit účasti syna Ing. Kotrby tréninku.

Pane primátore, domníváme se, že tímto došlo k protizákonnému jednání a hrubému porušení ustanovení Úmluvy o právech dítěte, část I, čl.2, odst.2. Jen ve zkratce, jedná se o ochranu dítěte před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývá z postavení, činností, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů.

Ing. Kotrba vůči Klubu HC Dukla Jihlava nikdy nevystoupil, nic po něm nepožadoval, ani nekritizoval. Veškeré zákonné požadavky vždy směřoval výboru spolku Dukla Jihlava-mládež a nebo jednateli společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. To, že výbor Dukla Jihlava-mládež a jednatel společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. Ščerban nezvládli komunikaci s Ing. Kotrbou k objasnění problematiky práv mládeže, hospodaření s veřejnými prostředky, provozu Veřejného sportoviště (zimáčku), svědčí o jejich nekompetentnosti tyto funkce vykonávat. V žádném případě je to neopravňuje psychicky vydírat jeho syna a zastrašovat ostatní rodiče a jejich děti, kteří by se chtěli angažovat v problemati ce, kterou řeší Ing. Kotrba.

Pane primátore, souhlasíte s vyjádřením náměstka Kaliny, citujeme : “ Ač jsme ho (Ing. Kotrbu) jako dozorčí rada HC Dukla zvali k projednání a vysvětlení si problémů, k jednání se bez omluvy nedostavil a nekomunikoval.“ Skutečně Ing. Kotrba nekomunikoval, nepožadoval informace o obsahu jednání?

Pane primátore, můžete se vyjádřit k tomu, že již v září 2014 jsme získali informaci, že ze strany některých členů Magistrátu města Jihlavy je vyvíjen nátlak na výbor spolku Dukla Jihlava – mládež, aby byli Ing. Kotrba a jeho syn ze spolku vyloučeni? Na tuto skutečnost byla upozorněna paní Prokešová, v té době zastupitelka Statutárního města Jihlavy, členka DR Dukla s.r.o., předsedkyně Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas při RM. Zároveň byla informována o důvodech, proč Ing. Kotrba odmítl schůzku n a magistrátu, ale i o naší snaze pomoci stávajícímu výboru Dukla Jihlava-mládež, v řešení této složité situace. Odpověď nepřišla.

Pane primátore, nevíme, zda je Vám známá skutečnost, že Ing. Tomáš Kotrba je nadále členem spolku Dukla Jihlava- mládež a paradoxně jeho synovi je bráněno účastnit se všech akcí tohoto spolku, protože jeho otec je nespokojen s činností HC Dukla Jihlava. Není to šikana dítěte i otce zároveň? Kdo za tím stojí? Domníváme se, že je ve Vašich možnostech toto zjistit a zasáhnout na ochranu práv a svobod občanů města Jihlavy.

Pane primátore, na jaké podmínky klubu má Ing. Kotrba přistoupit, chce-li jeho syn nadále působit ve spolku Dukla Jihlava-mládež, jak mu vzkázal předseda spolku Dukla Jihlava-mládež Petr Koláček, nebo náměstek primátora města Jihlavy Jaromír Kalina? Není toto právě jedním z prvků vydírání? Nemá se zajímat o hospodaření spolku Dukla Jihlava-mládež a společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., o dotace, které plynou do těchto subjektů, o práva dětí – členů spolku Dukla Jihlava-mládež?

Pane primátore, argument, že Radnice nemůže být arbitrem ve sporu uvnitř občanského sdružení neobstojí. Město Jihlava nese plnou zodpovědnost za zrušení registrace syna Ing. Kotrby. Je totiž 100% vlastníkem společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., jejíž jednatel Ščerban je podepsán pod zrušením registrace syna Ing. Kotrby .

Pane primátore, jaké kroky učiníte k zabránění dalšího psychického a nezákonného vydírání syna Ing. Kotrby? Jako primátor máte povinnost učinit všechna opatření, aby bylo dítě chráněno před všemi formami diskriminace, nebo trestání, které vyplývají z činnosti, nebo názorů jeho zákonných zástupců.

Pane primátore, jsme připraveni osobně s Vámi o těchto problémech jednat. Nechceme nadále rozdmychávat vášně, máme zájem o zklidnění situace. Máme velký zájem, aby spolek Dukla Jihlava-mládež fungoval co nejlépe, aby se město Jihlava mohlo pyšnit svými odchovanci, hokejisty – reprezentanty, jak tomu bylo v minulosti.

S pozdravem

Petr Buzek, Stanislav Havel, Mirek Třetina, Miroslav Brož, Z. Kovářů, Jiří Zdarsa, Rudolf Kalivoda, Jaromír Číhal, Katrin Hromádková, Jiří Bambula, L.Hrbek

Co číst dál?

DOKUMENT: Trestní oznámení ovlivnilo hospodaření HC DUKLA JIHLAVA

DOKUMENT: Dopis předsedy vysočinských „Zemanovců“ jihlavským zastupitelům

DOKUMENT: Jihlavská hokejová mládež slibuje „aféru mezinárodních rozměrů“

Náměstek Kalina:útoky byly prostřednictvím úřadů a médií, jsem proti odvetě na dětech

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna