Dotační korekce dopadla na rekonstrukci DDM

Dotace na rekonstrukci Domova dětí a mládeže v Jihlavě (celkem asi dvacet šest milionů) bude nižší asi o čtyři procenta.  ROP Jihovýchod zamítl námitky Jihlavy a potvrdil udělení korekce.

„Korekci ve výši 3,75% Úřad Regionální rady Jihovýchod udělil za použití obchodních názvů konkrétních výrobků ve výkazu výměr v zadání veřejné zakázky,“ uvedla mluvčí ROP Jihovýchod Kateřina Dobešová.

Výkaz výměr ve výběrovém řízení obsahoval obchodní názvy Cetris (korekce 0,05procenta) a Akutex (cena za podhledy s povrchovou úpravou Akutex činí 3,7 procenta z celkové ceny).

Námitka proti korekci neuspěla

Jihlava neuspěla s námitkou uvedení ceny pouze ve výkresové části zadávací dokumentace. Autorka projektové dokumentace upozornila na vlastní zkušenost s podobnou zakázkou Gymnázia v Telči, kdy zadávací dokumentace neobsahovala přesnou specifikaci povrchové úpravy stropních podhledů. Zhotovitel zakázky pak dodal minerální stropní podhledy, které požadovanou povrchovou úpravu neměly a následkem toho docházelo k deformaci zapuštěných svítidel. Obecné specifikace pak jsou zneužívány k dodávání nekvalitních výrobků.

Argumentace Jihlavy ale ROP Jihovýchod nepřesvědčila: „Požadavky na technické parametry výrobku bylo možno definovat bez použití uvedeného obchodního označení vedoucího k označení jediného výrobku na trhu.“

Korekce z dotace počká

Drobnou náplastí na udělenou korekci je pak možnost vyčerpat udělenou korekci na některém z příštích projektů.

„Vzhledem k tomu, že tento projekt spadá do balíku projektů IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) Jihlava, bude tato udělená korekce = dotace, která nebude příjemci vyplacena, vrácena zpět do balíku peněz určených právě pro IPRM Jihlava a město je využije na jiný projekt. Město Jihlava tedy o žádné dotační peníze v tomto případě nepřijde,“ dodala mluvčí Dobešová.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna