Dvě třetiny novoměstských lékařů vypovědělo pohotovostní služby v nemocnici

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě informovalo vedení Kraje Vysočina o nutnosti zavedení směnného provozu počínaje 1. lednem 2017. Zhruba dvě třetiny lékařů vypověděly dohody o pracovní činnosti, které jsou nutné pro zajištění pohotovostí. Jejich akceptaci podmínili nereálným navýšením odměn za služby a navýšením i základního tarifu.
Od Nového roku mají nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický personál krajských nemocnic garantovány nárůsty tarifních mezd o 10%. Astronomické požadavky lékařů z novoměstské nemocnice na další nárůst nejen odměn o další desítky procent jsou pro nemocnici i kraj mimo jejich současné finanční možnosti. „S ohledem na snahu nemocnice zachovat akutní lékařskou péči bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 2017 bude nemocnice poskytovat sice plnou akutní péči, ale k určitému omezení dojde v provozu ambulancí a plánovaných výkonů napříč odbornostmi,“ informovala ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.
 Nemocnice Nové Město na Moravě bude i nadále poskytovat bezpečnou akutní péči. V následujících týdnech však patrně dojde k odkládání plánovaných operací a nezbytně také k omezení provozu některých ambulancí.

 

„Velmi nás tato situace mrzí a překvapila nás. Nemocnice Nové Město na Moravě ji musí paradoxně řešit v době, kdy nejen lékaři dostávají nejvyšší navýšení základu platů za poslední roky. I v ostatních nemocnicích je personál velmi vytížen, ale lékaři jsou ochotni akceptovat 10% navýšení, tedy první diskutovanou část zlepšování situace platů ve zdravotnictví, nebo přistoupit  na kompromisy neohrožující rozvoj nemocnice včetně pořizování nových technologií. Pouze v Nemocnici Nové Město na Moravě trvají lékaři na svých požadavcích okamžitého prudkého nárůstu plateb za služby. V případě jejich neakceptace ze strany nemocnice sami navrhli, aby nemocnice připravila směnný provoz. Ostatní zdravotnický personál s navrhovaným desetiprocentním navýšením souhlasí,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Nastolené finanční požadavky jsou pro nemocnici  i kraj  absolutně nereálné.

Podle informací vedení Nemocnice Nové Město na Moravě jsou výpovědi dohod lékaři zdůvodňovány přetížeností nebo zhoršováním kvalifikačního prostředí mezi lékaři. Zavedení směnného provozu minimálně jeden z jmenovaných problémů řeší. Lékaři budou mít více času na odpočinek.

Běhounek„Vývojem situace v Nemocnici Nové Město na Moravě a nerealistickými požadavky na odměňování jsem zaskočen, velmi zklamán a mohu se pacientům pouze omluvit. Kraj Vysočina dodržoval, v případě Nemocnice Nové Město na Moravě veškeré dohody, investoval na základě žádostí především lékařských odborníků obrovské peníze do jejího vybavení a provozu, a přesto nyní dochází k ohrožení činnosti nemocnice, protože může směnným provozem dojít k dlouhodobému poškození činnosti a výkonnosti nemocnice. Přesvědčení, že tyto postupy povedou ke změně v českém zdravotnictví, jsou bohužel liché. Povedou pouze ke zhoršení postavení Nemocnice Nové Město na Moravě a poškodí jen potřebné pacienty. Při vědomí odpovědnosti za veškeré služby, které kraj ve zdravotnictví, sociálních službách, školství atd. poskytuje zcela otevřeně prohlašuji, že nemáme kam ustoupit, nabízené 10% navýšení mezd rozhodnutých Vládou plně podpoříme. Ostatní mzdové požadavky jdoucí nad rámec tohoto usnesení odmítáme,“ komentuje situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě a Kraje Vysočina považují za nutné a férové informovat veřejnost i lékaře Nemocnice Nové Město na Moravě otevřeně o případných opatření, která v různém rozsahu a v určité době budou muset být přijata:

  • Zavedení směnného provozu s udržením akutní péče
  • Omezení plánovaných operačních výkonů na neurčitou dobu
  • Omezení provozu některých ambulancí, prodloužení čekacích lhůt
  • Omezení provozu některých oddělení, v krajním případě jejich zrušení a nastavení pouze ambulantní péče
  • Ztráta výkonnosti nemocnice a pokles plateb zdravotních pojišťoven, do budoucna zásadně ovlivňující  financování a péči pro další roky, zvláště v roce uzavírání nových rámcových smluv
  • Rozhodnutí omezení až zastavení investic zřizovatele
  • Krácení úvazků a v krajním případě ukončování pracovních poměrů napříč všemi obory

Kraj Vysočina v této souvislosti nařídil okamžitou revizi aktuálních kapacit ostatních čtyř krajských nemocnic, na které budou v krajním případě odkazováni neobsloužení pacienti Nemocnice Nové Město na Moravě (více zde). „Míra kompromisu existuje, ale musí být v intencích slušnosti  a reálnosti,“ reagoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

stetoskop

Největší krajské investice a přístrojové vybavení Nemocnice Nové Město na Moravě

2016 Pořízení nejmodernějšího 3D mamografu s tomosyntézou (v době pořízení jím disponovalo pouze 5 pracovišť v ČR), 8,6 mil. Kč

2016 Pořízení magnetické rezonance, přístroj 44 mil. Kč, stavební úpravy pro jeho provoz 32 mil. Kč

2011 Rekonstrukce interního pavilonu, 432 mil. Kč

 

Ohrožená investice

2017 – 2018 Novostavba Dětského pavilonu (vč. umístění ambulance ORL, neurologie a moderního zázemí pro lékaře a sestry)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna