Ex-primátor Chloupek (ČSSD): Z převodu SPC Jihlava na Kraj Vysočina nejsem nadšený

Bývalý primátor a současný zastupitel krajského města Jihlavy Rudolf Chloupek je původní profesí učitel a ředitel základní školy. Už v době, kdy byl primátorem města se Kraj Vysočina snažil získat Speciální pedagogické centrum Jihlava jako krajskou příspěvkovou organizaci. Speciální pedagogické centrum poskytuje podporu rodičům a základním školám nejen v kraji Vysočina při vzdělávání postižených dětí. Z organizace zaměřené na zrakově postižené děti vyrostlo Speciální pedagogické centrum v organizaci schopnou připravit vzdělávací plány i pro děti s kombinovanými vadami.

Jak se prosím díváte na změnu zřizovatele SPC Jihlava z města pod Kraj Vysočina?

Nejsem z toho úplně nadšený. Pravda je, že z logiky věci by zařízení typu speciálně pedagogického centra mělo být krajem zřizováno, protože má rozsáhlou působnost (v případě jihlavského SPC i přesahující hranice kraje) a v kraji obvykle bývá jedno či dvě a většinou se specializují.
Jihlavské SPC ale vzniklo původně jako doplněk péče o děti ve speciální mateřské škole a původně se zaměřovalo pouze na děti s vadami zraku. Postupem času se z iniciativy vedení školky vytvořilo SPC s větším rozsahem, které se víceméně od školky oddělilo (i když úzká spolupráce dále trvá) a během let vzniklo z nadšení a systematické práce pracovníků a zejména managementu centra a podpory zřizovatele i s využitím grantových prostředků jedno z nejlepších SPC v ČR.
Kraj Vysočina o vytvoření vlastního centra dříve neměl zájem, ani v počátcích neusiloval o převzetí zřizovatelské funkce SPC.

Jako primátor města jste rezolutně nesouhlasil s jednáními o
převodu SPC pod Kraj Vysočina. Co Vás k tomu vedlo?

Jednání o převzetí SPC probíhalo i za mého působení. První návrh přišel v době, kdy jsem byl náměstkem primátora pro oblast školství. Tehdy jsme však chtěli případně ze strany města narovnat vztahy k několika příspěvkovým organizacím, pokud se týká zřizovatelských funkcí. To však u vedení kraje přílišné nadšení nevzbudilo, a proto tato jednání nepokračovala.
Další pokus nastal za mého působení ve funkci primátora v souvislosti s reorganizací poradenských zařízení zřizovaných krajem. Při vytváření jedné celokrajské pedagogicko psychologické poradny padl i návrh na přidružení jihlavského SPC do této organizace.
Proti tomu jsem se postavil z několika důvodů:
a) služby jihlavské Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebyly s SPC srovnatelné, zejména co se týká spolupráce s mateřskými i základními školami, intervencí pracovníků při řešení vzdělávacích a výchovných problémů i zpracování individuálních plánů pro děti se specifickými potřebami. Chtěl jsem proto vyčkat, jak se projeví nová organizace poradenství v kvalitě služeb. Nechtěl jsem, aby elán pracovníků SPC Jihlava
byl umořen administrativou.

b) ze strany OŠKT i samotného SPC zaznívaly spíše požadavky na ponechání zřizovatelské funkce na městě

c) byla rozjeta řada projektů s podporou z ESF i národních zdrojů a případné převedení na jiného zřizovatele by bylo značně problematické

Umíte si představit převod pod Kraj Vysočina? Za jakých podmínek
byste tento převod podpořil jako zastupitel města a kraje Vysočina?

Jak už jsem uvedl v odpovědi na první otázku, je zřizování SPC obvyklejší v gesci kraje, čili je to představitelné. Mám ale jisté pochybnosti v tomto konkrétním případu.
Vzhledem k tomu, že funkce SPC a PPP by měla být značně odlišná, nevidím nějaký významný důvod pro spojení těchto dvou organizací. (Snad kromě ušetření pozice ředitele – i když to je sporné, někdo
by měl SPC vést, a ekonoma.)
Pokud je v plánu kraje SPC přemístit do ulice Legionářů do společné budovy s jihlavskou PPP, obávám se, že pro vytvoření alespoň srovnatelných podmínek se současným umístěním by bylo třeba nákladů
ve výši několika desítek miliónů Kč, a i tak to bude problematické.
Další problém, který v tom spatřuji je určité zmatení rodičů. V této chvíli se klientela SPC a PPP poněkud liší. Rodiče a zejména handicapované děti jsou na známém prostředí dost závislé.
Nevím přesně, jaké záměry kraj má. Pokud jde o moji podporu, byla by podmíněna vytvořením lepších materiálních podmínek jak při vzniku krajského SPC, tak po celou dobu jeho provozu, zabezpečením lepšího personálního zajištění služeb (adekvátní počet pracovníků potřebných
odborností), respektováním současného vedení SPC, podporou dalšího rozvoje a zejména ohledem na potřeby klientů centra.
Zbožným přáním by pak bylo pronikavé zlepšení PPP tak, aby nemusela být nahrazována kapacitou SPC.

Jakou dobrou radu můžete poskytnout jako zastupitel města k převodu
pod Kraj Vysočina?


Pokud bude současné vedení města o moje rady stát, požadavky jsou vyjádřeny v předchozí odpovědi. Bylo by potřebné to vše s odpovídajícími zástupci kraje projednat a připravit projekt realizace požadavků pokud možno na smluvním základě.

Jedna odpověď
  1. Marie Vyhnanovská

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna