Fabeš (SVAK Jihlavsko): Bez měření předané vody ponesou rizika zákazníci VAS a.s. !

Chybí měření předané vody mezi provozovateli vodárenské infrastruktury krajského města! Po zániku povolení k provozování části vodárenské infrastruktury Vodárenské a.s. nařídila jihlavská radnice z moci úřední provozování části městského vodárenského majetku své dceřinné obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) (více zde).

V Jihlavě bude nutné vybudovat alespoň na přechodnou dobu několik stovek předávacích míst. Náklady na vybudování jednoho předávacího místa jsou kolem tří set tisíc korun. SVAK Jihlavsko navíc žádá demontáž nebo odkoupení bytových vodoměrů do konce února (více zde)

Jihlava deklarovala v Programovém prohlášení vedení města vůli dokončit převzetí vodárenského majetku do vlastní správy po odchodu ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko před šesti lety.

Roman Fabeš

Předseda představenstva Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko Roman Fabeš upozornil vedení města Jihlavy na finanční rizika provozování vodárenství v krajském městě. „Bez existence měření jsou to Svazek a odběratelé napojení na vodovody a kanalizace Svazku, kteří ponesou riziko ztrát a provozní spotřebu vody (např. proplachy) na vodovodech a kanalizacích a kteří by měli podle představ JVAK a Města měli dotovat menší část obyvatel napojených na provozně související vodovody a kanalizace Města,“ napsal Fabeš vedení města Jihlavy.

Vedení SVAKu Jihlavsko i jeho smluvní provozovatel Vodárenská a.s. se snaží udržet provozování vodárenské infrastruktury krajského města. Pro celé město Jihlava i okolní obce by platila jednotná cena vodárenských služeb.

Jihlavské vodovody a kanalizace mají ovšem vlastní ceník služeb a plánují uzavírat s obyvateli krajského města vlastní smlouvy na vodárenské služby.

Podle Fabeše dokonce dochází k bezdůvodnému obohacení na straně Statutárního města Jihlavy, „neboť Město jako vlastník odebírá pitnou vodu z vodovodů Svazku, předává k odvádění a čištění vodu ze svých kanalizací do kanalizací Svazku a to na náklady Svazku“.

Vyjádření ředitele Jihlavských vodovodů a kanalizací (JVAK) Jiřího Benáčka:

Provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy
v rámci veřejné služby bylo přikázáno společnosti Jihlavské vodovody a
kanalizace, a.s. (JVAK), proto se cítím být oprávněn za společnost
reagovat.
Pan Fabeš opět lže, jako když tiskne.
JVAK již dne 31.12.2018 sdělil Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
(SVAK) i Vodárenské akciové společnosti (VAS) svůj návrh: „Pokud si
hodláte započítat do fakturovaného množství skutečně odebrané pitné
vody také ztráty pitné vody v dotčených vodovodních řadech, sdělte nám
to, a určete a odůvodněte Vámi uplatněnou výši ztrát“, a stejně i pro
odpadní vody, a dosud se nedočkal žádné odpovědi ani protinávrhu.
Pokud tedy SVAK zná množství či míru ztrát pitné vody, proč to nesdělí
Jihlavě nebo JVAKu? Pokud Svaz nezná množství či míru ztrát pitné vody,
ať nestraší tím, že nese jejich riziko.
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko se může tzv. riziku ztrát vyhnout
tím, že splní svou povinnost, a po šesti letech konečně vydá Jihlavě
majetek, na který má nárok. Pak ponese riziko ztrát na celém území
města Jihlavy vlastník, tedy Jihlava, resp. její smluvní provozovatel JVAK.
JVAK již dne 31.12.2018 sdělil SVAK i VAS další svůj návrh: „Vaše
vyúčtování pitné vody nechť proběhne po zjištění koncového stavu
vodoměrů, a to v periodě jeden kalendářní rok, popř. po ukončení
provozování vodovodů společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
dle předmětného rozhodnutí, a to v závislosti na tom, která událost
nastane dříve“, a opět se nedočkal žádné odpovědi ani protinávrhu.
Ať si tedy SVAK řekne, jaké částky a jak často požaduje za předanou
pitnou vodu a za odvádění a čištění odpadních vod. Pokud SVAK neví,
kolik má po JVAKu žádat, anebo to neumí vypočítat, tak ať pan Fabeš
nešíří nepravdy.
Pan Fabeš je také vedle jako ta jedle když tvrdí, že pitnou vodu odebírá od
SVAKu město Jihlava. Povinnost veřejné služby byla přikázána společnosti
JVAK, a ne městu. Vodu tedy odebírá JVAK.
JVAK tedy veřejně vyzývá SVAK, aby laskavě reagoval na návrhy JVAKu
ze dne 31.12.2018 místo šíření paniky mezi obyvateli města.
Jiří Benáček
výkonný ředitel
JVAK a.s.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna