Fotbalová akademie: rámcové náklady Kraje Vysočina přes 1,5 milionu za rok

Projekt výchovy fotbalové elity Kraje Vysočina už má rámcově vyčísleny náklady. Na základě společných jednání se zástupci Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a FC Vysočina byl zpracován odhad nákladů z rozpočtu kraje na financování jednoho cyklu fotbalové akademie, tj. dva ročníky žáků v 8. a 9. třídě v počtu 50 žáků, z toho 20 ubytovaných na internátu. Fotbalová asociace České republiky navrhuje, aby Kraj Vysočina kompletně zabezpečil zdravotní péči, ubytování a stravování. Odhad celkových nákladů se pohybuje mezi 2,4 mil. Kč (propočet odvozený z nákladů školy) – 3,5 mil. Kč (propočet zohledňující odhad nákladů na stravování FAČR). Jedná se pouze o dohad na základě tabulkových a provozních informací ze střední školy. Skutečné náklady budou známé až z reálného provozu.

fb

Lékařská péče 300 tis. Kč z rozpočtu kraje

zahrnuje 2 x ročně zdravotní prohlídky, kraj nebude hradit náklady na odborné lékaře. Tato položka by mohla být účelově poskytnuta nadačnímu fondu.

Ubytování 700 tis. Kč z rozpočtu kraje

zahrnuje věcné náklady za dobu ubytování (pondělí – pátek během roku + prázdninové soustředění cca 1 měsíc) a mzdové náklady během letního soustředění. Tato položka by mohla být účelově poskytnuta nadačnímu fondu nebo poskytnuta střední škole jako příspěvek na provoz (podle toho, kdo bude ubytování zajišťovat).

Stravování 500 tis. Kč z rozpočtu kraje

zahrnuje snídani, svačinu, oběd a svačinu denně během školního roku + celodenní stravování během prázdninového soustředění; zahrnuje věcné náklady a mzdové náklady nehrazené ze státního rozpočtu. Tato položka by mohla být poskytnuta střední škole, která bude stravování zajišťovat, jako příspěvek na provoz.

OŠMS nenavrhuje hradit z rozpočtu kraje náklady na potraviny ve výši cca 900 tis. Kč, které v jiných případech hradí rodiče (odhad cca 100 Kč/denně zahrnuje rovněž 30% zvýšení denní dávky potravin). Dle odhadu FAČR (paušál dle odhadu diabetologa) by celkové náklady na stravování mohly činit až 2,4 mil. Kč.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna