(FOTO) Malování na živá zvířata:Týrání nebo zábavná forma výtvarné výchovy pro děti?

Jeden ze zábavních parků na Vysočině umožnil dětem malování na živá zvířata jako formu oddechu a zábavy. Jako týrání zvířat může být posuzováno i vyvolávání bezdůvodně nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy. Například nanášení barvy na srst zvířete pro lidskou zábavu.

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především morální a lidskou povinností.

Dokonce i nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přiznává zvířatům zvláštní postavení tím, že je odlišuje od věcí a stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

Ochránci zvířat zaslali redakci Občasníku fotodokumentaci celé aktivity s tím, jestli náhodou už nejde o týrání zvířat.

Týrání zvířat je obecně souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna