(FOTO) Plán obchvatu Žďáru nad Sázavou počítá i s tunely

Úvahy nad snížením dopravy vybudováním obchvatu centra města se dostaly do fáze posuzování jednotlivých variant. Obchvat bude procházet prostorem před železniční stanicí s možností hlubokého zářezu do krajiny s protihlukovými stěnami nebo dokonce s výstavbou jednoho nebo dvou tunelů.

U varianty A je délka tunelu bude 630 m, budou nutné 2 únikové východy, požární vodovod, nádrž na odvodnění z požárního zásahu, větrání, kamerový dohled, zařízení nouzového volání, tunelový rozhlas, osvětlení a technologický objekt s náhradním zdrojem energie a s řídícím systémem.

U varianty B jsou dva kratší tunely do délky 300 m. Otevřený zůstane úsek vedený ve stávajícím pásu zeleně přibližně mezi okružní křižovatkou Chelčického – Nádražní a ulicí Haškova. V otevřeném úseku bude nová komunikace v zářezu v hloubce 7 – 8 m, výškový rozdíl bude vyrovnán zdmi. Při tomto uspořádání nebude nutný požární vodovod, nucené větrání, kamerový dohled, zařízení nouzového volání, tunelový rozhlas. Budou nižší nároky na příkon elektrické energie. Technologický objekt s náhradním zdrojem energie a s řídícím systémem zůstane jako v předchozí variantě. Tunel je v silničním úseku mezi výše uvedenými MÚK. Vedle definitivního dopravního značení bude také instalováno proměnné dopravní značení, které bude řídit provoz v tunelu a v případě potřeby tunel uzavřít, bude prostřednictvím proměnného dopravního značení provoz odkloněn.

Současný stav intenzity dopravy v centru města (přes 8 000 vozidel/24h) je zdrojem rychle se zhoršujícího stavu životního prostředí, zejména hladiny hluku a emisí.

Intenzivní doprava vedená centrem města, je zdrojem mnoha kritických situací ve vztahu k pohybu pěších a ostatní nemotorové dopravě.

Snaha o snížení rizika střetů, která se projevuje vyznačením četných přechodů světelně řízených křižovatek kontraproduktivně na plynulosti a propustnosti páteřních komunikací.

Zpomalený pohyb, takřka souvislého proudu vozidel, je pak následně dalším zdrojem emisí, prašnosti a hluku. V případě, že nebude v dohledné době řešena dopravní situace zásadním způsobem, vzniká nebezpečí kolapsu dopravního systému ve městě.

Tato situace se z hlediska provedených průzkumů dopravy jeví jako reálná, při předpokládaném koeficientu nárůstu bude během příštích 15 let dosaženo intenzit přes 10 000 vozidel/24 hod.


Vybudování obchvatu města představuje reálnou možnost podstatného snížení dopravní zátěže ve středu města i městských částí Stalingrad, U průmyslové školy a Vysočany. Výsledky provedeného dopravního průzkumu udávají možnost snížení intenzity dopravy ve středu města po vybudování obchvatu až o 50 %.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna