(FOTO) Přehrada Hubenov se začíná plnit vodou pro Jihlavu

Vodárenská nádrž Hubenov na Maršovském potoce byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování krajského města Jihlavy.

V době výstavby měla Jihlava kolem pětatřiceti tisíc obyvatel, dnes Hubenov slouží jako zásobárna vody pro padesáti tisícové krajské město Vysočiny a větší část Jihlavské sídelní aglomerace.

Stavba probíhala od roku 1968 do roku 1972 nákladem 26 milionů korun. Projektanti umístili nádrž na toku, jehož povodí je většinou zalesněné, bez soustředěné zástavby a průmyslové zátěže. Plocha povodí Maršovského potoka dosahovala 20 kilometrů čtverečních a dlouhodobý průtok činil 150 litrů za vteřinu. Pásma hygienické ochrany byla stanovena v roce 1976. 

V návaznosti na dokončení stavby se vybudovaly dva přivaděče vody. Jeden z Jedlovského potoka o délce téměř 1,5 kilometru, který může přivádět do nádrže dodatečný průtok až 500 litrů za vteřinu. Druhý je z Jiřínského potoka o délce přes 4 kilometry a kapacitě až 258 litrů za vteřinu. Tímto způsobem se částečně kompenzuje relativně malé povodí vlastního Maršovského potoka. Oba kryté přivaděče jsou takzvané gravitační trubní, Jedlovský je otevřený v délce 610 metrů. 

Výběr místa hráze je soustředěn do profilu, který se nachází asi půl kilometru nad vyústěním Maršovského potoka do řeky Jihlavy nad železniční tratí z Jihlavy do Kostelce. Devatenáct metrů vysoká hráz byla vybudována v letech 1968 až 1972, zadržuje 3,4 milionu krychlových metrů vody a zatopila plochu 55 hektarů. Sypaná hráz se středním těsnícím jádrem má v koruně šířku 4,5 metru, délku 341 metrů a je v nadmořské výšce 523,58 metru. 

Vodárenská nádrž zásobuje téměř čtyřicet let blízkou Jihlavu a přilehlé okolí. Denně odtud jde přes moderní úpravnu v Hosově 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody. Jen v roce 2010 se z nádrže odebralo 2 882 200 metrů krychlových vody, kterou odběratelům dodává Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava.

Navzdory změnám předpisů, které do značné míry zmírnily režim v pásmech hygienické ochrany a především upravily jejich hranice, nehrozí okolní přírodě bezprostřední devastace člověkem. Pro rekreační účely tato oblast sloužit ani do budoucna nebude. 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna