(FOTO) Připomínky radních Žďáru nad Sázavou ke Zprávě o stavu města

Radní Žďáru nad Sázavou nechali zcela přepracovat Zprávu o stavu města předloženou starostou města Žďár nad Sázavou. Z připomínek radních je zřejmé, že starosta města Zdeněk Navrátil předložil na konci města nehotový materiál, který pak nebylo možné projednat v Zastupitelstvu města.

Informace o projednávání Zprávy o stavu města na srpnovém jednání se objevila pouze v bodě Různé zápisu z jednání Rady města:

„Rada města bere na vědomí stav  zpracování Zprávy o stavu města 2015 – 2018, ukládá ji MěÚ dopracovat a předložit k projednání radě města 24.9.2018.“

Tím ovšem radní města mohli porušit vlastní Zásady transparentnosti, podle podle kterých má být nejméně tři dny před schůzí rady města na webových stránkách zveřejněn pořad jednání se stručnou anotací u jednotlivých projednávaných bodů. Anotací je myšleno stručné shrnutí podstaty projednávaného bodu o maximálním rozsahu 5 řádků formátu A4, v případě majetkoprávních jednání bude zveřejněna přehledná tabulka s uvedením identifikace dotčené nemovitosti, druhu jednání, využití dané nemovitosti, lokality a případného žadatele.

Žďár nad SázavouJe zřejmé, že radní města nejenom vzali na srpnové schůzi na vědomí zprávu starosty Navrátila, ale dokonce tuto zprávu připomínkovali. Město Žďár nad Sázavou ovšem tyto připomínky zatím transparentně nezveřejnilo.

Starosta Navrátil pak takticky pozdržel publikování celé Zprávy o stavu města, kterou nemohlo připomínkovat Zastupitelstvo města.

Podle platných Zásad transparentnosti mělo město Žďár nad Sázavou zveřejnit podstatu celého projednávaného bodu v rozsahu alespoň pěti řádků A4. Ovšem zpráva starosty byla uschována v bodě Různé a tak se o ní dozvěděli jen radní města.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna