(FOTO) Starosta Navrátil zatajil desetiprocentní podíl ve spolku Erteple a Hmla

Starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil neuvádí ve svém majetkovém přiznání deseti procentní podíl ve spolku Erteple a Hmla. V majetkovém přiznání starosta Navrátil přiznává pouze podíl ve firmě Hackoboards. Spolek Erteple a Hmla je ovšem klasickou právnickou osobou, která provozuje hudební klub ve Žďáru nad Sázavou.

Majetková přiznání politiků jsou upravena v zákoně o střetu zájmů. Zákon politikům přikazuje podávat v průběhu výkonu své funkce každoročně k 30. 6. čestné prohlášení – Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Stávající praxe ovšem vykazuje řadu problémů.

Právě v tomto majetkovém přiznání starosty Navrátila zcela chybí informace o majetkovém podílu ve spolku Erteple a Hmla. Spolek Erteple a Hmla je klasickou firmou, která provozuje ve Žďáru nad Sázavou hudební klub Batyskaf.

Se spolkem Erteple a Hmla dokonce uzavíral smlouvu o dotaci starosta města Zdeněk Navrátil, který je sám aktivním členem spolku. Vznikají tak pochybnosti o střetu zájmů starosty Žďáru nad Sázavou a aktivního člena spolku Erteple a Hmla v jedné osobě.

Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna