(FOTO) Zdraví a majetek občanů Jihlavy ohrožuje další nezajištěný lom

Další nezajištěná skalní stěna bývalého lomu ohrožuje zdraví a majetek občanů města. Tentokrát jde o bývalý lom nedaleko Staré plovárny v místní čtvrti Na Slunci.

Podél horní i dolní části skalní stěny vedou pěšiny k oblíbenému výletnímu místu obyvatel Jihlavy zvaného Stará plovárna.

Skalní svah bývalého lomu v sousedství Staré plovárny dosahuje výšky deseti až třiceti metrů, sklon se pohybuje od pětačtyřiceti do devadesáti stupňů. Pod patami lomových stěn byl v minulosti vybudován manipulační prostor lomu, na kterém byla po ukončení těžebních prací a po opuštění lomu postavena kolonie řadových garáží.

Po hřebenu skalní stěny vede úzká pěšina, která je od horní hrany stěny oddělena nesouvislým ocelovým nebo lanovým zábradlím.

V minulosti byly na několika úsecích skalních stěn dokumentovány poruchy jejich stability. Ty se zde projevovaly jak plouživými pohyby horizontů zvětralin a svahových sutí ve směru sklonu terénu, tak i rozvolňováním a rozpadem povrchu dílčích částí skalních stěn, které se projevilo většinou uvolněním a pádem jednotlivých kamenů a balvanů hornin na svahy pod patou stěn. V ojedinělých případech byly indikovány i samovolné výlomy horninového masívu poněkud větších kubatur.

V polovině ledna se náhle sesunula skalní stěna v sousedství hřbitova Na Kalvárii v Jihlavě. Magistrát po té omezil přístup zhruba ke dvěma desítkám hrobů (více zde).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna