Galvanovna má zelenou! Odvolání Rantířova zamítnuto Krajem Vysočina

areál M-KovoGalvanovna v areálu firmy M-Kovo Rantířov je opět blíže ke spuštění do ostrého provozu. Všechna potřebná úřední stanoviska jsou kladná a časově neomezená. Námitky obce Rantířov v odvolání proti rozhodnutí jihlavského stavebního úřadu jsou oficiálně zamítnuta.

Mezi zamítnutými argumenty obce Rantířov je i námitka nesouladu záměru firmy s definicí „drobná výroba“, jak je celá plocha definována v územním plánu. „Pokud by stavební úřad přistoupil na možnost využití plochy, jak ji definuje obec Rantířov v odvolání, bylo by to v zásadním rozporu s tím, jak s plochou pracuje výhledově nyní platný územní plán,“ vysvětlil krajský úřad ve svém rozhodnutí.

Stavební nekázeň firmy M-Kovo není podle krajského úřadu důvodem pro doplňování o další prognózy, koncepce nebo revizní posudky.

Krajský úřad jako odvolací orgán konstatoval správný postup jihlavského stavebního úřadu v intencích, když z hlediska veřejnoprávního nebyly konstatovány žádné skutečnosti, které by bránily dodatečnému povolení provozu galvanovny.

Proti rozhodnutí Krajského úřadu se nelze dále  odvolat.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna