Hejtman Běhounek: Vysočina počítá s úzkokolejkou, má i připraveny autobusy při zastavení provozu

AKTUALIZOVÁNO Plán dopravní obslužnosti kraje Vysočina stanovuje rozsah veřejné dopravy na silnicích a železničních tratích Vysočiny. „Je to určitý základ na kterém bude postavený projekt Veřejné dopravy Vysočiny,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek.

úzkokolejkaCílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.

Plán dopravní obslužnosti definuje i záměry kraje Vysočina na vysočinské části úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do Obrataně (více zde).

„Zachování provozu záleží na provozovateli dráhy. Není možné, aby Kraj doplácel více, než kolik je potřeba. Musí to mít odpovídající parametry,“ prohlásil hejtman Běhounek.

Kraj Vysočina má připravenou náhradní autobusovou přepravu pro případ zastavení provozu na úzkokolejce.

Vyjádření statutárního ředitele Jindřichohradeckých místních drah Borise Čajánka (nekráceno, bez redakčních úprav):

Jindřichohradecké místní dráhy vnímají jako logické, že jsou zařazeny do dlouhodobého konceptu strategie a plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Současná smlouva uzavřená mezi Krajem Vysočina a JHMD je dokonce na období delší,  do roku 2024. JHMD to tak umožňuje připravit, společně s obcemi, i rozvoj v oblasti cestovního ruchu.

Nechceme po Kraji Vysočina aby doplácel víc, než kolik je potřeba. Jsme toho názoru, že objednatel by měl ke všem dopravcům přistupovat stejně, a to jak v oblasti železniční, tak autobusové dopravy. A souhlasím s panem hejtmanem, že to musí mít odpovídající parametry, o kterých jsme připraveni jednat a doložit je.

Statutární ředitel JHMD Boris Čajánek (vpravo)

Okamžitě po ustavení nové rady Kraje Vysočina jsme zahájili jednání s panem radním Ing. Hylišem. Ujistil jsem ho, že máme zájem o zachování provozu úzkokolejky. Navíc koncem roku bude výročí 110. let Obrataňky, příští rok bude 120 let Novobystřičky.
Před nedávnem byl Ministerstvem kultury zahájen proces prohlášení úzkokolejky za kulturní památku, nedovedu si tedy představit ukončení provozu. Pan radní Hyliš mne ujistil, že i on má zájem na zachování úzkokolejky, na narovnání vztahů s JHMD a nalezení společné dohody.
To, že má kraj připravenou náhradní variantu autobusovou přepravou je v pořádku, ze zákona je zodpovědný za dopravní obslužnost v regionu. Stejně tak kraj přistupuje ke všem dopravním výkonům, když se zastaví provoz na dráze, dopravu zajišťuje náhradní autobusová přeprava.
 Z dlouhodobého konceptu je fenomén úzkokolejky obtížně nahraditelný, úzkokolejka nejenom zajišťuje dopravní obslužnost pro místní obyvatele, ale je třetím nejnavštěvovanějším turistickým cílem Kraje Vysočina. Zajištění dopravní obslužnosti pro turisty a návštěvníky Vysočiny  patří do oblasti veřejné dopravy.
Jindřichohradecké místní dráhy mají zájem na zachování provozu, dokonce bychom ho v oblasti parního provozu chtěli na území Kraje Vysočina v sezoně obnovit a dále rozšiřovat.  Všichni –  Kraj Vysočina, obce i JHMD máme stejný cíl – rozvoj regionu, a úzkokolejka k tomu rozhodně přispívá. Podívejte se jenom na nové zastávky ve Stříteži, Obratani a Žďáru u Kamenice, které jsme vybudovali letos. To je přece nejlepší důkaz toho, že provoz chceme zachovat. A jsem přesvědčen, že kde je společný cíl, najde se i společná cesta.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna