Hlášení CIA: Československo neočekává válečnou krizi, generály přeložilo k SNB

Informační zpráva CIA z února 1952 referovala o přeložení vysokých armádních důstojníků ke Sboru národní bezpečnosti. Ze zprávy CIA dovozovala, že československá vláda neočekává v roce 1952 válečnou krizi. Náčelník generálního štábu armády Jaroslav Procházka, bývalý československý ambassador v SSSR generál Bohumil Laštovička, šéf zdravotnické služby armády generál Nekvasil a generál Čeněk Hruška byli přeřazeni k SNB.

Zpráva CIA zároveň bez bližších podrobností referuje o přepracování mobilizačních plánů československé vlády s určením důležitých jednotek k obsazení průmyslových center a železničních stanic.Začátkem roku 1952 měly strategické jednotky československé armády zvýšenou pohotovost.

Na hoře Sv. Šebestiána umístila začátkem roku 1952 československá armáda radar s dlouhým dosahem.

Vojenská výroba raketometů Kaťuša byla přemístěna ze závodu v Adamově do průmyslového areálu v Humpolci. Pracuje v něm asi pět tisíc zaměstnanců. Vyrábí i munici pro raketomety Kaťuša.

Vojenský výzkum radiace byl přeložen do údolí Šárky severně od Prahy.

Dalších dva tisíce zaměstnanců přijala vojenská továrna v Pardubicích.

Zprávu o personálních změnách v armádě a dalších vojenských informacích klasifikovala CIA v únoru 1952 stupněm „DŮVĚRNÉ“ s určením jen pro vybraný okruh příjemců.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna