Hříchy místní politiky: levný dodavatel Žďáru nad Sázavou sekal trávníky i v zimě

Když mám smlouvu s městem, tak seču trávu bez ohledu na počasí! Radnice to přece platí! Město Žďár nad Sázavou krátce po komunálních volbách vysoutěžilo novou firmu na sečení trávy na městských pozemcích. Levná firma sekala trávu i když napadl sníh.

Sečení trávy pod sněhovou nadílkou odporuje zdravému rozumu, plně ale naplňuje smlouvu města s levným dodavatelem. Město platí, dodavatel seče.

I když levný dodavatel sečení městské zeleně nezvládal, bezplatná výpomoc občanů města při sečení trávy nebyla možná. Takové sečení trávy totiž mohl dodavatel sečení městské zeleně fakturovat jako vykonanou práci.

Celé jarní období proudily na radnici stížnosti občanů na kvalitu sečení trávy, vedení města Žďár nad Sázavou chyběla odvaha smlouvu vypovědět. V takovém případě by se totiž radnice musela obrátit na místní dodavatele, které ovšem vypověděla ze smluvního vztahu.

Uskupení vedené starostou města Zdeňkem Navrátilem vyměnilo spolehlivé místní dodavatele za levné dodavatele „odjinud“. Výsledkem byla nespokojenost obyvatel města.

Problémy s levným dodavatelem v zápisech z kontrol města Žďár nad Sázavou:

19.5.2017 – zaslán požadavek na práci o sobotách

22.5.2017 – provedena kontrola za účasti vedoucí oKS, následně zhotovitel informován o zjištěných nedostatcích, požádán o posílení kapacit, zhotoviteli předáno písemné oznámení o hrubém neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, informována rada města o tomto kroku

29.5.2017 – provedena další kontrola za účasti vedoucí oKS, připomínky projednány se zástupcem zhotovitele 30.5.2017, zhotoviteli následně 31.5.20117 předáno písemné zjištění oKS z kontroly – vady k odstranění, požadavek na posílení kapacit a především plošné sečení v několika pracovních skupinách v různých lokalitách

29.5.2017 – interní porada s vedením města o možném dalším postupu, prioritou aktivizovat stávajícího zhotovitele, aby plnil dle smlouvy, klimatických podmínek a potřeb města, současně příprava na případnou změnu zhotovitele 31.5.2017 – pro případ ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem odstoupením od smlouvy poptáni v rámci průzkumu trhu možní dodavatelé sečí o nabídku s plnním cca od 15.6.2017

1.6.2017 – druhá fakturace ve výši 193 tis. Kþ bez DPH – s kontrolou provedených a vykázaných prací správkyní zeleně

2.6.2017 – nabídka dodavateli, zda využije městské pracovníky VPP pro hrabání při souþasném snížení ceny práci dodavatele pro město … potvrzen zájem dodavatele na využití nabídky města

od 5.6.2017, následně zájem nepotvrzen

(Pokračování příště)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna