Informace o platech veřejné správy musí poskytovat i Bystřice nad Pernštejnem

Starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska veřejně odmítl umožnit Kontrolnímu výboru zastupitelstva Bystřice nad Pernštejnem provést kontrolu výplaty mezd v městských společnostech.

“ Jsou tam desítky lidí, kteří po celé roky pomáhají při akcích, které jsem jmenoval v minulém čísle. Ono populistické prolomení mlčenlivosti je velmi nebezpečné. Sdělení – „my můžeme kontrolovat finance z veřejných prostředků“, je velmi zavádějící. Kde je ochrana osobních údajů? Po Edenu se půjdeme podívat na výplaty v Areálu sportu, probereme, kolik berou učitelé, co takhle prohlédnout vyplacené peníze ve spolcích a sportovních organizacích? Nevím, jak by reagovala armáda úředníků a státních zaměstnanců, kdyby někdo detailně rozkryl jejich mzdy? Asi by podali žalobu, a to oprávněně,“ uvedl starosta Pačíska v městském zpravodaji.

Proti tvrzením starosty Pačísky ale stojí ustálená judikatura správního soudnictví, kterou lze shrnout do věty:

„Informace o platech zaměstnanců vyplácených z veřejných prostředků se zásadně poskytují, neposkytnutí informace je zcela vyjímečné.“

Ústavní soud konstatoval, že poskytování informací o odměnách za práci není obecně protiústavní, nicméně případný zásah do základních práv dotčených osob je nutno posuzovat podle okolností každého jednotlivého případu. Nesouhlas zaměstnanců s neposkytnutím informací o platech ve veřejné sféře nemá dle Nejvyššího správního soudu potenciál cokoliv na výsledku změnit.

kladívko

Interpretační a aplikační závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 55/2012:

– informace o platech zaměstnanců vyplácených z veřejných prostředků se zásadně poskytují,

– neposkytnutí informace je zcela výjimečné,

– poskytují se informace o platech všech zaměstnanců v řídících pozicích povinného subjektu,

– poskytují se informace o platech všech zaměstnanců „provádějících rozhodovací, dohledovou, inspekční či kontrolní činnost, jakož i o platech těch, kteří, byť se na této vrchnostenské činnosti nepodílejí, ji mohou nikoliv nevýznamným způsobem ovlivnit“,

– poskytují se informace o platech všech zaměstnanců, organizujících či provádějících činnosti, které jsou úkolem povinného subjektu,

– poskytující se informace o platech všech zaměstnanců majících faktický vliv na činnost povinného subjektu (poradci, osobní asistenti atd.),

– poskytují se informace o platech všech zaměstnanců, jejichž činnost má nebo může mít ekonomické dopady na veřejné rozpočty nebo na hospodaření povinného subjektu, jakož i jím řízených, spravovaných či ovlivňovaných osob

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna