Jezírko a policejní botičky. Radní Pelhřimova jsou ve střetu s péčí řádného hospodáře

Jezírko a policejní botičky. To jsou hned dva prohřešky radních města Pelhřimova proti zásadě „péče řádného hospodáře“. . Pomocí „zásady péče řádného hospodáře“ jsme schopni posuzovat určité jednání konkrétní osoby v zákonem určeném postavení a vyvozovat z něho zákonem předpokládané důsledky.

Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, povinen vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s pečlivostí. Zákon zde rovnou také navádí k tomu, aby kdokoliv, kdo péče řádného hospodáře schopen není, ačkoliv to musel zjistit už v okamžiku přijetí funkce nebo i kdykoliv později během jejího výkonu, vyvodil z toho pro sebe důsledky.

Pokud tak člen voleného orgánu neučiní, předpokládá se (neprokáže-li se opak), že jedná nedbale, čímž se automaticky vystavuje s tím spojené odpovědnosti – ať už soukromoprávní, tak ale i trestně nebo správněprávní.

otazníkRadní města Pelhřimova v létě odsouhlasili nákup technického prostředku pro zabránění odjezdu vozidla (lidově botička), aniž by si podrobněji ověřovali, zda Policie ČR takový prostředek potřebuje (více zde). Pelhřimovští radní nákupem vybídli policisty k větší aktivitě při pokutování řidičů ve městě, s problémem parkování si vedení města neví rady. Městskou policii Pelhřimov zrušil už v minulém století. Nad nákupem botiček pokrčil rameny i hejtman Běhounek (více zde) a později celý nákup zrušil policejní ředitel kraje Vysočina Miloš Trojánek (více zde).

Při posuzování péče řádného hospodáře se obvykle posuzuje, jaké úsilí by vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, pokud by byla v obdobném postavení. Nedá se tudíž říci, že by zákon na povinnost jednat s péčí řádného hospodáře kladl přehnaně tvrdé požadavky, když se zjevně spokojuje s péčí „rozumnou“.

Podobným případem porušení zásady „péče řádného hospodáře“ je pokus vybudovat zahradní jezírko v městských Sadech. Plány jezírka byly radními města řádně objednány (více zde), ovšem později radní zjistili vliv extrémního sucha (více zde) . Jezírko se dostalo i do předvolební propagace radní Kociánové (více zde).

Městskou pokladnu vyšla nepodařená výstavba jezírka na šedesát tisíc korun (více zde), k celé výstavbě se nijak nevyjadřovalo městské zastupitelstvo (více zde).

I v případě pokusu o vybudování zahradního jezírka se dostali radní města do střetu se zásadou péče řádného hospodáře. Podle nízkého průtoku nedaleké říčky Bělá mohli předpokládat nízkou hladinu spodních vod.

Hospodaření radních města Pelhřimova probíhá metodou „pokus-omyl“, přičemž úspěšné i neúspěšné pokusy radních města o zkrášlení města zaplatí občan města.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna