Jihlava (ne)jede: úředníci čistí dopravní zprávu od nežádoucích výrazů

prst na ústech tichoNež se zpráva o stavu mobility v krajském městě Jihlava (ne)jede dostane na veřejnost, je potřeba ji očistit od nežádoucích výrazů.

Například věta: „Zázemí pro každodenní cyklistiku je žalostné – chybí půjčovny kol“, byla vylepšena na větu „Zázemí pro každodenní cyklistiku je nedostatečné – chybí půjčovny kol“.

Nebo další úřednické vylepšení:

„Tím se dostáváme k další problémové oblasti, kterou je nekompletní infrastruktura pro cyklisty. Spadají sem nedokončené úseky sítě cyklostezek, tak chybějící možnosti odstavení kol v podobě městského mobiliáře. Za vinu je to kladeno špatné koordinaci investic a slabé pozici města ve spolupráci s investorem nové infrastruktury.“

Slovo „špatné“ bylo z dopravní zprávy vyčištěno a nahrazeno přijatelnějším výrazem „nedostatečné“.

Nebo další cenzurovaná informace:

„První oficiální parkovací plocha typu P+R je plánována na západním okraji města u hřbitovu, která by měla sloužit jednak pro hřbitov, jednak pro P+R.“

Zmínka o hřbitovu musela zmizet, mohlo by to způsobit problémy při získávání dotací.

Nebo se už odbory Magistrátu pochlubily, jak vše dělají správně, i když opak je pravdou:

„Tak jak již zaznělo na společné diskusi, analýza obsahuje potřebné podklady pro to, aby došlo ke kvalitním návrhům. Bohužel došlo k „vyskladnění“ již známých projektů-návrhů z jednotlivých oddělení Magistrátu, a utvrzení se, že vše co chceme dělat, děláme dobře a směřujeme k trvale udržitelné mobilitě. Opak je však pravdou, což dokládá vámi uvedený model.“

Na jiném místě se připouští i neudržitelnost samotných návrhů:

„Samotné návrhy nevycházejí z návrhů trvale udržitelné mobility, ale je to souhrn již známých projektů. Jednotlivá dopravní řešení jak pro chodce, tak MHD i IAD postrádají zcela kritické posouzení a zhodnocení.“

A odpověď:

„Návrhy vycházejí z toho, co Pracovní skupina sestavila na základě přijaté vize, která už sama o sobě má některé aspekty „neudržitelnosti“.

Už nyní je jasné, že vzhledem k napjatému harmonogramu bude zásadně chybět kritické posouzení jednotlivých projektů.

Plány mobility chtějí provázat dopravu s urbanismem a životním prostředím, podpořit ekonomický a sociální rozvoj měst a tím spoluvytvářet město příjemné pro život. Jsou především o prioritách, měřitelném rozhodování, zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření a participaci s občany města. Tím se odlišují od dříve pořizovaných generálních dopravních plánů.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna