Jihlava připravuje strategii na nakládání s PRIORem

PriorJihlavští radní měli na konci měsíce května projednávat dokument nazvaný „Strategie pro nakládání s nemovitostmi a budovou obchodního domu PRIOR“. K projednávání strategického dokumentu ale nedošlo.

„Bod byl stažen z programu jednání Rady města,“ uvedl mluvčí Magistrátu Radek Tulis.

Obvyklá tisková konference po jednání Rady města byla zrušena pro vysoké pracovní zaneprázdnění vedení města. Klíčovou povinností zastupitelů i radních města je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře.

Zatím není jasné, jakým způsobem zamýšlí vedení města nakládat s budovou obchodního domu PRIOR, která patří do soukromého vlastnictví.

Investice do vytvoření „Strategie pro nakládání s nemovitostmi a budovou obchodního domu PRIOR“ má být podle informací Občasníku v řádech stovek tisíc korun.

Vedení města Jihlavy bude muset vysvětlit přínosnost i výhodnost sto tisícové investice pro město Jihlavu. Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na  samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) i jako veřejnoprávní korporace (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů.

Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a  že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna