Jihlava se poradí se stavebními firmami o rekonstrukci střechy zimního stadionu

Statutární město Jihlava zahajuje podle informací Občasníku tržní konzultace s možnými zájemci o veřejnou zakázku na výměnu střechy zimního stadionu. Účelem předběžných tržních konzultací je získat relevantní informace od dodavatelů projekčních služeb a stavebních prací a ověřit požadavky objednatele tak, aby odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.

Vedení města Jihlavy zatím neposkytlo bližší informace k zamýšlenému průběhu tržních konzultací.

zimni stadion

Město Jihlava jako vlastník zimního stadionu požaduje výměnu vlastního nosného ocelového systému střechy, jeho pláště (dále také jen „Stavba“), včetně podmíněných a dalších výslovně specifikovaných navazujících konstrukcí a instalací. Součástí výměny je výměna štítů za nové, + další vyjmenované požadavky: osvětlení, vzduchotecnika s cílem prodloužení životnosti stávajícího zimního stadionu na dvacet až třicet let.

Tento požadavek zahrnuje komplexní dodávku – od návrhu podle aktuálních platných norem navrhování a zatížení, tak aby splňovala všechny požadované parametry, až po samotnou realizaci a dodávku díla včetně dodání veškeré dokumentace nezbytnou k její dalšímu užívaní a kolaudaci.

Vybraný zhotovitel bude povinen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně plánu zařízení staveniště, bouracích prací (demontáže a odstranění stávajících konstrukcí), vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO), harmonogramu všech prací, za jehož plnění bude po dobu realizace díla plně zodpovědný.

V případě potřeby zajištění změny stavby před dokončením (změna stavebního povolení).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna