Jihlavě hrozí vrácení dotace kvůli zrušení stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností

Zrušení služeb denního a týdenního stacionáře zřejmě zaplatí obyvatelé Jihlavy. Denní stacionář modernizuje svou budovu za dotace u kterých je podmínkou pětiletá udržitelnost. Zastupitelstvo města Jihlavy ovšem loni na podzim rozhodlo o zrušení Denního stacionáře ke konci letošního roku.

Zastupitelé rozhodli o zrušení stacionáře už na podzim loňského roku.

„Centrum pro regionální rozvoj České republiky je jakožto kontrolní subjekt o situaci informováno a již proběhla jednání, kde byl diskutován dopad plánovaného záměru na dodržení pravidel integrovaného regionálního operačního programu, neboť podle podmínek není možné žádat o změnu v osobě příjemce. Dle našich informací v této chvíli zvažuje další postup v dané záležitosti a to i směrem k podané žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ sdělil mluvčí Centra pro regionální rozvoj Vilém Juránek.

V praxi to znamená kompletní zaplacení stavebních prací na modernizaci areálu stacionáře z rozpočtu Statutárního města Jihlavy bez možnosti žádat pozdější proplacení z dotace Evropské unie a České republiky. V případě dodržení podmínky pětileté udržitelnosti a revokaci usnesení zastupitelstva o zrušení Denního a týdenního stacionáře by modernizaci objektu stacionáře zaplatil stát a Evropská unie.

Denní pobyt (dnes denní stacionář) byl v Jihlavě otevřen již v roce 1973 na Sokolovské ulici, týdenní pobyt (dnes týdenní stacionář) v roce 1985 na ulici Pávovské. V roce 1998 se obě zařízení přestěhovala na Královský vršek.

Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Denní a týdenní stacionář Jihlava za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

„Bylo vydáno rozhodnutí  o poskytnutí dotace ve výši 4,050 mil. Kč. Příjemce dotace hledá možnosti, jak schválenou dotaci v plné výši vyčerpat,“ uvedl mluvčí města Jihlavy Radek Tulis.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna