Jupiter club Velké Meziříčí porušil Zákoník práce při zacházení se zaměstnanci

Vedení města Velké Meziříčí má na stole další pořádný průšvih v Jupiter clubu. V městské společnosti Jupiter club proběhla kontrola rovného zacházení se zaměstnanci. Vedení města provádělo před několika lety rychlé zásahy do struktury Jupiter clubu.

Podle informací Občasníku proběhla ve Velkém Meziříčí „klasická politická čistka“, kdy redaktorka Iva Horká byla nahrazena Petrosem Martakidisem, bývalým místopředsedou ODS Velké Meziříčí.

„Skončila kontrola s tím, že bylo konstatováno porušení Zákoníku práce,“  uvedla vedoucí právního oddělení Dagmar Plocková Mahrová.

Milan Dufek

Milan Dufek

Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo toto zjednání nápravy postačující, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Výše možné sankce ze strany kontrolních orgánů tak bude přímo ovliněna jednáním ředitele Jupiter clubu Milana Dufka, především způsobem nápravy zjištěné diskriminace.

Ve sporech o diskriminaci se jedná o tzv. dělené důkazní břemeno, kdy důkazy podávají obě strany. Žalobce (tj. oběť diskriminace) musí tvrdit a prokázat, že byl vystaven odlišnému či méně příznivému zacházení. Pokud toto prokáže, je na žalovaném (tj. na tom, kdo diskriminoval), aby naopak dokázal, že k diskriminaci nedošlo.

Žalovaný musí prokázat, že jeho jednání mělo legitimní cíl, který odůvodňuje nerovný přístup. Musí také prokázat, že prostředky, které k dosažení tohoto legitimního cíle použil, byly přiměřené a nezbytné.

Ve sporu „Horká-město Velké Meziříčí“ budou prokazovat místní politici v roli akcionářů Jupiter clubu rovné zacházení s redaktorkou Horkou po oznámení kandidatury v komunálních volbách. Případné výpovědi politiků jako svědků už nyní slibují zajímavý pohled na řízení města Velké Meziříčí starostou Radovanem Necidem.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna