Kaňkovský (KDU-ČSL): Apel na hejtmana! Křižanov potřebuje pomoc Kraje Vysočina i státu!

Kaňkovský

Prohlášení poslance a krajského zastupitele KDU-ČSL Víta Kaňovského k situaci s ekologickou zavárií v Křižanově:

V červnu t.r. jsem navštívil městys Křižanov, kde mne paní starostka Smejkalová seznámila se závažným problémem, který v Křižanově nastal poté, co  zde koncem dubna 2016 odhalily specializované složky Policie ČR a Celní správy obrovskou varnu pervitinu a dalších drog.

Problém spočívá v kontaminaci objektu, ve kterém varna fungovala, okolní půdy a studní v širokém okolí inkriminovaného objektu toxickými látkami, jako je metamfetamin a další, které zásadním způsobem ohrožují zdraví obyvatel Křižanova.

Zástupci městyse vyzvaly ihned po jednom z největších zátahům proti výrobcům a distributorům drog vedení Kraje Vysočina, aby vyhlásilo vzhledem k závažnosti problému krizový stav. Již první posouzení zdravotních rizik pro občany městyse totiž bylo alarmující.

Vedení Kraje Vysočina však vyhlášení krizového stavu odmítlo, stejně jako nedošlo k výraznější podpoře ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

Je třeba zdůraznit, že kontaminace vodních zdrojů, ale i půdy a samotného objektu je extrémní. Pro možnou sanaci těchto zdravotních rizik je ale třeba v prvé řadě provedení nákladných toxikologických analýz, stejně jako je důležité provedení laboratorních vyšetření občanů, kteří jsou nejvíce ohroženi mnohaměsíční expozicí toxických látek. Bohužel bez spolupráce s orgány státní správy není možné tyto kroky provést, zejména pro jejich extrémní finanční náročnost.

Stejně tak není možné provést sanaci objektu a okolí, kdy se odhadované finanční náklady mohou vyšplhat na několik milionů korun, což je zásadní krok  tomu, aby občané Křižanova nebyly dále vystaveni závažným zdravotním rizikům.

S paní starostkou a místostarostkou Křižanova jsme v červnu diskutovali možné další kroky, které je možné v této bezprecedentní situaci učinit. Vedení Křižanova oslovilo v další fázi orgány příslušné obce s rozšířenou působností, v tomto případě se jedná o Velké Meziříčí, hlavního hygienika ČR, ministerstvo životního prostředí i další orgány. Bohužel ani orgány obce s rozšířenou působností nepovažovaly na svém jednání v srpnu tohoto roku stávající stav za hodný iniciace vyhlášení krizového stavu ve spolupráci s orgány Kraje Vysočina.

V tomto týdnu (začátek září) jsem se informoval u paní starostky o současné situaci, kdy orgány městyse všemi možnými způsoby hledají finanční prostředky k odstranění zdravotních rizik, které nadále ohrožují obyvatele Křižanova.

Jsem přesvědčen, že Křižanovu je nutné pomoci jak ze strany státu, tak Kraje Vysočina. Společně se senátorem Františkem Bradáčem jsme připraveni interpelovat na zastupitelstvu kraje ččleny krajské rady a stejně tak oslovím s žádostí o pomoc vedení Ministerstva zdravotnictví.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna