Koaliční hokejová krize: čtyři tajné koaliční požadavky Forum Jihlava

Forum JihlavaUskupení Forum Jihlava pečlivě utajuje požadavky přednesené koaličním partnerům na květnovém jednání koaliční rady. Původní čtyři projednané požadavky doplnili zástupci uskupení Forum ještě o pátý neprojednaný bod. Na sociálních sítích žádá Forum Jihlava své příznivce o trpělivost s odvoláním na koaliční partnery, kteří nejsou pro zveřejňování požadavků uskupení Forum Jihlava.

Čyři body požadavků uskupení Forum Jihlava předložené na jednání 9.5, 2016 (bod 5 byl předložen dodatečně písemně):

1. Uzavřenou koaliční smlouvu chápeme tak, že je věcí každého partnera, aby řešil své personální záležitosti. Nemyslíme si, že je správné a prospívající dobrým vztahům v koalici, aby silnější koaliční partneři pod zdůvodněním demokratické většiny zasáhli do svrchovaných personálních záležitostí jednotlivých partnerů.  Abychom vykročili vstříc dohodě, netrváme na návratu Miroslava Tomance do představenstva JVAKu, ale chceme toto místo obsadit svým nominantem a to i případě přechodu na monistický způsob řízení společnosti JVAK.

2. Současně bychom se vrátili se vrátili k prvotnímu koaličnímu vyjednávání a chceme navrhnout obsazení dozorčí rady HC Dukla Jihlava

3. Chceme navrhnout obnovení činnosti KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA, ÚZEMNÍ PLÁN A REGENERACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE v původním rozsahu. Nesouhlasíme s dělením na více komisí. Nesouhlasíme s jednostranným určováním silnějších partnerů, kdo může být v komisi a kdo ne.

4.Současně bychom chtěli rozšířit činnost komise o zástupce živnostníků a místní vysoké školy. Chceme navrhnout nový formát činnosti, aby se činnost komise stala platformou při hledání vizí a strategií našeho města.

5. Lepší nastavení komunikace: Na Radě města nadneseme problémové body, během týdne se sejdou kluby tak, aby k nim mohly zaujmout stanoviska jednotlivé kluby a mohli jsme se sejít ještě před jednáním zastupitelstva a mohli tyto body projednat.

Navrhujeme tyto body ukotvit dodatkem ke Koaliční smlouvě.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna