Konec obecního zpravodaje! Kraj Vysočina opakovaně pokutoval Martinice za porušení tiskového zákona

Nejdřív pět tisíc pokuta, pak deset tisíc. A pak konec vydávání obecního zpravodaje! Obec Martinice dostala od Kraje Vysočina opakovanou pokutu za porušení tiskového zákona. Podle informací Občasníku Martinice opakovaně nesplnily evidenční povinnosti vydavatele periodického tisku na Ministerstvo kultury ČR, ve veřejném šíření periodického tisku bez uvedení povinných údajů a v nesplnění povinnosti dodat stanovený počet povinných výtisků zákonem stanoveným příjemcům.

ruka peroTiskovinu s názvem „Informace pro občany“ začala vydávat obec v roce 2017, přičemž tato byla vydána dvakrát, a to
zhruba začátkem července a v prosinci. Záměrem p. starosty Michala Drápely nebylo vydávat tiskovinu pravidelně,
chtěl však předávat důležité informace o dění v obci všem občanům, to je i těm, kteří nemají běžně přístup k webovým stránkám obce. Zároveň se domníval, že tiskový zákon umožnuje vydání takovéto tiskoviny dvakrát ročně, a to bez plnění povinností dle daného zákona.

Protože tiskovina s názvem  „Informace pro občany“ byla vydávána dvakrát ročně, naplňuje zákonné požadavky na tiskovinu podle definice tiskového zákona.

Tiskový zákon vyžaduje, aby tiskovina obsahovala „název periodického tisku, označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku, četnost jeho vydávání, označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště“.

Krajský úřad přihlédl k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení povinnosti vydavatele. Po zvážení všech okolností, krajský úřad rozhodl stanovit výši souhrnné pokuty při spodní hranici možné sazby.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna