Koordinátor pro romské záležitosti Vysočiny: Intenzivně řešíme ubytovny

Koordinátor pro romské záležitosti plní úkoly vyplývající z výkonu přenesené působnosti krajského úřadu při naplňování státní politiky vůči příslušníkům národnostních menšin žijících na území kraje a napomáhající procesu integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.Mezi hlavní kompetence koordinátorů pro romské záležitosti pak patří metodická, koordinační a analytická činnost, koncepční a iniciační činnost, aktivity realizované v rámci komunitního plánování, poradenství a informační činnost, vzdělávací činnost. Koordinátor úzce spolupracuje se samosprávou při řešení problémů souvisejících s integrací sociálně vyloučených lokalit a při tvorbě strategických materiálů. Na základě analytické činnosti koordinátor pro romské záležitosti zpracovává pro orgány kraje koncepční či strategické materiály k zajištění integrace romské menšiny, zvláště pak v oblasti školství, zaměstnanosti, bydlení a zdravotního stavu.

Koordinátorem Kraje Vysočina pro romské otázky je úředník Michal Šandera.

  1. Jak složité bylo vypracovat Zprávu o stavu romské menšiny v Kraji Vysočina za rok 2014?

V souladu se zadáním Uřadu vlády zprávu připravujeme pravidelně každý rok. Při vytváření tohoto souhrnného materiálu spolupracujeme s obcemi s rozšířenou působností, neziskovými organizacemi, policií, i dalšími orgány státní správy. Výsledek naší společné práce pak slouží také jako podklad pro zprávu zpracovávanou Úřadem vlády za celou Českou republiku.

 

  1. Jaké aktuální starosti máte při řešení romských záležitostí?

V současné době intenzivně řešíme bydlení v nevyhovujících podmínkách, které se týká zejména ubytoven.

 

  1. Jaké požadavky dostáváte z měst a obcí Kraje Vysočina ?

Funkce koordinátora spočívá v metodické práci se zaměstnanci městských úřadů. Společnou aktivitou je např. integrace cílových skupin.

 

  1. Co vás baví na práci romského koordinátora?

Pro mě je velmi motivující šířka záběru této práce, která zasahuje celou řadu oblastí, např. sociální záležitosti, vzdělání, trh práce a zaměstnanost, kulturu, bydlení….

 

  1. Které pasáže Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2014 byly proškrtány?

Úprava zveřejněné podoby zprávy se díky aktuální situaci ve společnosti týkala pouze konkrétních adres sociálně vyloučených lokalit.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna